[BIN: 3503]

Liti Kjersti narrar bergekongen.
Bortførelsen

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1859 av Sophus Bugge etter Hallvor Andreson Saude, Telemark.

1. Lita Kjersti ho snudde sine gangar umkring
-Fer de rigner å de blæs -
lita Kjersti gret å bergjemann lo.
-Bronfola d'æ' så letta
fe di nora under fjello
der leikar tri normenn -

Ekstra opplysninger