HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.368  
[FRAGMENT]
Fragment på baksiden av manu-
skript til "Den engelske Lods", UB,
Oslo 584 fol. E. 16 s. 98.           -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
           sine Spæde. For sin Ægtefælle
           udholder, lider, taaler Kvinden Alt;
           for Børn og Hustru Ægtemanden Alt;
           for Vennen Vennen Alt; for Fædrelandet
           og alt det Gode, som en Fremtid dølger
           den Tappre og den Vise Alt; og for
           [. . .] Efterverdenen leve maa og døe,
           selv mod sin egen Vilje, Mennesket.
           Aflænke vil Naturen os, befrie
           vort arme Selv fra de for snevre Skra
[nker,]

           da Hun udtalte Ordet: "Menneske!
           i Andre, ikke i dit eget Selv,
           [dit] Tilværs Sødhed være og det
[. . . . .]

           Lyksalighed og al din Virkens Maal
           -- -- Elendig Hvo fortabes i sit Selv.
           Men Den, som virker for sin Næste -- Ha
[n]

           Ha
[n . .]
der Livet
[. . . .]
en salig
[. . .]    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE