HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.351  
TIL EN INSTRUMENTMAGER
(Med et chemiskt Fyrtøi.)

Efter et avisutklipp, visstnok
fra Drammens Adresse; febr. 1845.

   Min kjære Lind!


           Gud veed og De hvori det er at Feilen stikker;
           men Tingen siden sidst har aldrig været sikker:
                 Kein Feuer -- bare Vind!
           Kureer mig derfor den, hvis Skaden er i Svampen
           (da jeg forlængst er kjed af Stampen og af Trampen)
                 med Noget af Platin!
                             Moral!
           Ak, hver af Os, som nu saa fyrigt brænde,
           at stærkest Sundhed, freidigst Manddoms Aand
           skal faa, som matte Svamp, magtstjaalen Ende;
           men friskes atter i en Mesters Haand.

Henr. W. -- .    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE