HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


HØIÆRVÆRDIGE
HERR BISKOP v. d. LIPPE
CHRISTIANSAND
Efter faksimile Fædrelandsvennen
1931 nr. 300; 3. juni 1843.

   Subscription er en kummerlig, men for de Fleste eneste Vei i
vort Land til at holde noget Liv i Literaturen, især under den
d.VI,b.1,s.330   Overvægt, Lejebibliothekerne i de sidste Aar have vundet over
den private Afsætning. Jeg seer mig saaledes omkring forat
faae nok til at skjænke et Yndlingsarbeide Dagens Lys, og
erindrer mig da at Geistligheden før modtog velvilligen Planer
til deslige Sager med Cirkulærer, der maatte komme til Prov-
stierne. Tør jeg da, i Tillid til de mange Tegn, jeg mindes af
Deres Høiærværdigheds Velvilje, anbefale vedlagte Planer til
Forsendelse ved saadan Leilighed til D.Hrr Provster.
Kristiania 3. Juni 1843.
Med Høiagtelse forbunden
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE