HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[SVAR TIL PH. HANSTEEN OM GAPESTOKKSTRAFFEN]

(Indsendt.)

Tønsbergs Merkur 26. nov. 1840.

   I Morgenbladet har Hr. Cand. jur. Ph. Hansteen, der er ble-
ven udødelig i vore juridiske Annaler som Igjenoptager af Gabe-
stokstraffen, søgt at forsvare sig i en heftig Artikel. Den unge
Mand lader ikke til at kunne begribe, at han ikke har med An-
gribere at bestille, der ville ham ilde, fordi han har bundet sig
til den barbariske gammeldanske Anordning, men med en Opi-
nion, der er bleven oprørt ved at erfare, at denne bogstaveligen
er bleven efterlevet. Hans Handlings Legalitet er, saavidt Ind-
senderen har seet, ikke bleven omtvivlet, men dens Moralitet.
Hans Dom kan gjerne staae sig for de juridiske Domstole; men
for Folkets og Tidens Meningsdomstol vinder han kun Infor-
mationen pro meliori.

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE