HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


BEKJENDTGJØRELSE
Statsborgeren 29. juni 1837.

   Indsenderen af det indsendte Træsnit, forestillende en Kava-
leer saaledes som den Constitutionelle troer der behøves og vil
gjøre Lykke paa Moss, bedes at opgive sig gjennem Bogtrykker
Krohn for
Redaktionen.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE