HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.185  
[RYKTET OM EMIL AUBERTS AVSKJEDIGELSE]
Morgenbladet 18. juli 1836.

   Ivort Igaarsnummer berettedes, at Cand. jur. E. Aubert ifølge
Stockholmsordre, skulde være afsat som Copist formedelst Deel-
tagelse i Studenterdeputation til Hagemann. Men det er os en
Glæde at kunne berigtige dette, idet ingen saadan Ordre eller
Efterretning er indløben fra Stockholm til Bekræftelse paa et
Rygte, som kun har fundet Bestyrkelse inden sin egen Omtale,
indtil det forsikredes i mere paalidelige Udtryk end det for-
tjente.
   Den 17de Juli 1836.
Statsborgerens Redaction.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE