HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


BEKJENDTGJØRELSE
Statsborgeren 27. febr. 1836.

   Da flere Blade, nemlig Morgenbladet, den Constitutionelle og
nu Skillingsmagazinet, ligesom ogsaa Tidender i andre af Lan-
dets Egne, have at befatte sig med Storthingsefterretninger, have
vi besluttet, og troe heri at gjøre Abonnentene til Behag, at med-
dele Storthingsefterretningerne i ubestemte Tillæg. --
   Det kunne vi dog dennegang fortælle, at de gamle Regjerings
Propositioner til Forandringer i Grundloven faldt atter d. 25de
d. uden anden Debat end at Præsten Wille i nogle faa Ord
kastede Jord paa dem.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE