HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.117  
GEBURTSDAGSVERS
Efter Nyt Tidsskrift 1886 s. 659 --
61; febr. 1835(?).           E
nd nogle Dage med Sne og Slud,
           saa springer Sneklokken freidig ud.
           Da staar den fager, fra Sneens Dække
                 befried af Vinden
                 den Bly og Kjække,
           med fine Strøg af Karmin paa Kinden.


           End knuges Aaret, saa blegt og ungt,
           af Vintrens Skyer paa Skyer tungt.
           Men seet fra Himmelens Hvælv, som strækker
                 sig klart derover,
                 de Skyers Rækker
           maa ligne Snelag og frosne Vover.           Men hvis, lig Foraarets første Vind,
           Den blæste Sneen af Klokkens Kind,
           en Engel Skyerne søndersplintred
                 og saa til Kloden,
                 som overvintred,
           blandt os en Sneblom han saa fuldmoden.           -- En deilig Blomme, som Vintren bar
           den to og tyvende Februar,
           hvis fine Kind under Sneen fødtes,
                 hvis Øine skjønne,
                 af Skyer mødtes
           de Vintrens blege, ei af det Grønne.           Men se, i Sneklokkens Kalk er lagt
           en sød Forjettelses Tryllemagt:
           En Vaar den føder, selv vinterbaaren;
                 ei blege Vinter,
                 men forud Vaaren
           er speilet af i dens skjære Tanker.

d.VI,b.1,s.118  

           Men Adeline, det er dog bedst,
                      hvori du ligner den Sneblom mest:
           Den skjænker Vinteren meer end givet
                 den blev af denne
                 og dig kan Livet,
           som du forskjønner, ei nok belønne.           Det gav dig Ynde, men mere skjøn
           er den, som bor i din Sjel iløn.
           Hvad Rigdom eier det vel som denne?
                 Det Børn dig skjænkte
                 Natalie -- hende!
           O Livet er ei saa armt vi tænkte.           I dem er Vaaren jo alt begyndt
           om dig at blomme i fyldig Pynt.
           Det er et Under, som om der sprunge
                 om Vinterblommen
                 en Hæk af unge
           Narcisser alt førend Vaar er kommen.           Du selv og disse, det er et Bed,
           hvorpaa Guds Engle med Fryd se ned.
           Og vi i trofast og kjærlig Klynge,
                 vor Adeline
                 et Gjerde slynge
           af Ømhed knyttet om dig og Dine.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE