HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


[MINNESTØTTEN OVER KROGH FERDIG]

(Indsendt.)

Statsborgeren, 5. mai 1833.

   Saa staaer der Krohgs Mindestøtte som en Gubbe blikkende
med mørk Alvorsbryn gjennem sit Fængsels Gitter, ret som den
vilde spørge: Er jeg et Minde reist af frihedselskende Nor-
mænd, og skal paa deres Frihedsdag omgives af disse Skranker?
Burde jeg ikke frit hæve min Isse i det af Frihedens Jubel-
toner gjenlydende Alverdenstempel -- lig en Offerpræst, hvor
Hjerterne ere Altre?!

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE