HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BINDTIL EN RECENSENT
Efter Wergelands manuskript, UB
Oslo 584 fol. A II. 2; visstnok april
1833.           D
u svinger Svøben vild og vred
           Den Offeret paa Bagen
           maa svide svært; thi som du veed
           er Sandheden jo nagen.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE