HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND[VISE OM ROMERIKINGENE]
Efter muntlig tradisjon i Skilling-
Magazin 1890 s. 806; ca. 1832.           Eidsvoldingen med sin Brok:
           de drikker og spiller i hver en Krok.           Næsbuingen med sin stive Ryg:
           han eter Skjiri og sælger Byg.

d.VI,b.1,s.52  

           Hurdølingen og Feirings-Kop:
                      Tandberg lærer dem at se op.           Ulsokningen og Kjyru-Tap(?):
           Steffensfølge og Fantepak.           Nannestadsokning og Gardemo:
           faar Prygl af Soldaten og ligger paa Kro.           Gjerdrumssokning og Fanteflok:
           By og Bygd har mere end nok.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE