HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


d.VI,b.1,s.46  
[OM EN SKYLDNERS SKJEBNE]
Efter Wergelands manuskript, UB
Oslo 584 fol. A. III. 5; 1832.           D
e Midler som
[man]
fandt i Holyrood probat
           mod Gjældnere er brugt i mangen anden Stat.
           Ja selv i mindre Maal af mangenen Privat.
           Men kommer først i Spillet den barske Advocat
           da hjælper ikkun Guldet, men andet Raad Godnat.


[STUMPER]
Efter Wergelands manuskript, UB
Oslo 584 fol. A. II. 2 s. 1; 1832.           Steentryk
           M
an iler til, man troer at see
           en Sagas Helt, Napoleon maaskee.
           Men -- bah! min Næse blier en Snabel:
           jeg seer kun Generallieutnant Stabel.
           -- Det fordrer just ei Plads paa Sagas Blade,
           at man er Chef for første Agerhuus-brigade.
           Jeg troede, det var Napoleon den Store
                 og Josefine;
           men, se, det var Brandlieutnant Kine
                 med sin Huustro Nore.
           Efterverdnen skal spørge: hvad Storværk øvede Helten?
           Men alseende Clio med Latter skal svare:
           Ei engang Smugget han boede i, men en Steentrykker kjendte ham.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE