HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND[UNDER JOHAN AUBERTS PORTRETT]
Efter S. A. Lindbæk, Hjemmet paa
Fæstningen, s. 45; juni 1832.           F
røet han strøede
           Voxet til Grøde,
           Længe skal vinde
           Krands om hans Minde.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE