HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND[SLUTNINGSVERS TIL PREKEN PÅ MARIA
BUDSKAPSDAG]
Efter avskrift i brev fra Iver Hes-
selberg 7. mars 1833, ms. UB Oslo
584 fol. G 8.           O
g da klang det over Jorden:
           Vi fortjente Vredens Ild
           Hevnens Lys og Dommens Torden,
           men han ga
[.....]
mild.
d.VI,b.1,s.27  

           Gjem den da den Naadens Kjærte,
                      det Forjættede
[.......]

           Tegn i Bunden af dit Hjerte:
           Guds Barmhjertighed er stor!           Da du lod en Qvinde ahne
           Frelsens Time klar og nær
           Under Bethlems Palmefahne
           kom du med en Englehær.    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE