HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BIND


BEKJENDTGJØRELSER
Folkebladet 20. mars 1832.

   Subscriptions-Planerne til Digte og Løjer i Holyrood indkal-
des paa det Indstændigste til Schiwes Boghandling.
   Om Smag og Behag man ikke disputere,
et Somdetbehagereder af Siful Sifadda,

erholdes tilkjøbs i Hoppes, Schiwes og Winthers Boghandlinger
for 24 &bmskilling;.

   Normandens Kathechismus, 6te Hefte for Almuen, af Candidat
Wergeland, faaes hos Schiwe, Hoppe og Winther, for 8 &bmskilling;.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE