HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
VI.SUPPLEMENT. TEKSTKRITISK TILLEGG. REGISTER 1. BINDI LØVESTADENS RECOMMENDATIONSBOG
Efter Wergelands manuskript UB
Oslo 584, fol. A I. 13; 1831.           B
eym Teufel und Kanoner!
           Han løs paa Folk tør skjære,
           som om han gik i Lære
           ved mine Esqvadroner. --
                                         Baronen


d.VI,b.1,s.24  

           Løvestaden er en god Barberer
                            og sætter godt op Kniv.
           Thi, skjøndt jeg, naar han mig handterer,
                 maa skjælve for mit Liv,
           jeg slipper med at jeg mig skjærer -- En Kind.

           Det dyre! Adelsblod!! han af min Strube tapped
                 Hvor faaer jei Jenjæld vel?
           Vell! jeg vil Hænderne af de Livegne kappe.
                 Hei! han paa Manglefjeld.
                             Under min! Haand og Seigl
                                   Baron Fornebofæ

                 Han just barberer saa
           somom af mig han havde lært at flaae
                                               Pram

           Løvestaden sligt fortæller
                 om det spaniolske Tog,
           om de Regimentsmamseller
                 han ifra Massena tog,
           om Meriter, Stik i Laaret,
                 Kjærrer, som i Luften foer,
           om en Nonne, som bedaaret
                 til de franske Faner svoer,
           om et Flaskefoer paa tyve,
                 som han tømte, En, to, tre! --
           at min Mester i at lyve
                 jeg da førstegang fik see.
                                               Nordgren.

           Som Astrolog og Magus til en Amulet
           jeg burde alt mit Skjæg beholdt.
           Nu ved sin Færdighed har Løvestad forvoldt
           at jeg som Astrolog dog ikke er complet,
          
d.VI,b.1,s.25              saalidt som Bukken, der maa Skjæget sit undvære
           kan siges meer end jeg med Sandhed Buk at være
                                               Gschjøt.
           Saagodt kan Løvestad barbere,
                 at af Ræverumpen,
           som Ingen kunde fristes til beskjære,
                 gjensidder nu kun Stumpen.
                                         Gmle Stabel.

           Løvestaden skar saa Blodet spruted fort;
                 men denne Mine,
           hvori man paastaaer, at en Satanas skal grine,
                 han fik dog ikke bort.
                                               Vahl.

           Som Vi har Justitien
                 og Næstens Pung tracteret
           i blodig Saape Løvesta'n
           med ubarmhjertig Haand har nylig os barberet
                                         10 Jurister

           Han snurred Hjulet om -- og Saxen sleben var,
           hvormed saa pynteligt vi Næstens Navn beskar.
                                         10 Fruer

           Ak, skulde du fortjene Sonettinen
                 i Sølverklang af min Guitar?
           Du som saa grusom med din skidne Klinen
                 min Rosenkind begravet har.           Ja vel; thi du har gjort at jeg kan møde
                 med Helteøine mine Søde
           og pegende paa blodigt Hagebeen
           tilhvidske dem: "for eder jeg kan bløde.
           Nu bløde I da og for mig igjen!"
                                   Angelettino-Møclestu    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE