HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL NICOLAI WERGELAND
Hjerterum 18 Juni 45 Eftmd.
   Kjæreste Fader! I dette Øjeblik har jeg faaet dit af 16de.
Det har bedrøvet mig at see dig saa mismodig; -- jeg betragter
ikke Livet som en saadan vanitet. Jeg nød et Øjeblik deraf
idag, som var Aar værd; thi -- miraculum! medeet var det
som om Noget i mit Indre befalte mig at staae op og opfylde
det allerede opgivne Ønske, at kunne sidde en Stund ude paa
Altanen. Jeg var svag til at gaae; men tænk i en halv Times
Tid nød jeg den Lyst. Det er en Epoke i min Tilstand. Jeg
havde igaar faaet et Opiat "Morphium" (10 Draaber ved Senge-
tid) som virkelig sløifede Nattehosten og skaffede mig Søvn.
Mine Kræfter vare saaledes gode. Strax besluttede jeg at skaffe
dig den kraftige Medecin, og dit Brev opmuntrer mig endnu der-
til; men idag har Lægen endnu ikke været her.

   Jeg skrev 3 Skizzer igaar (In alles blive de et Par over 40) og
morede mig med Spillet. Hverken Camilla eller Oscar seer jeg
noget til. Camilla har heller ikke været her siden Du var her.

d.V,b.1,s.424      Alle Tegningerne ere færdige fra Flintos Haand og overleverede
Hansen. Det gaaer ikke saa fort fra Hr. Fabricius. Jeg har idag
først expederet 2den Korrektur af 3die Ark. Da Arkene ikke
ere store, mase de heller ikke saameget ud. En 13 -- 14 Ark
bliver det dog nok. Jeg ligger dog og hviler mig ud blot for
Korrekturens Skyld, saa jeg -- nei jeg vil her ikke forsværge
mig -- Jeg vilde sagt: saa jeg neppe skriver det nationale Stykke
ned, der gjærer i mit Hoved. Nu læser jeg idetmindste "Nelly
og hendes Bedstefar" af Boz og venter og venter og venter paa
Korrektur af 4de Ark.

Levvel!
Henrik.

   P. S. Det forlangte Explr skal bekommes.
TIL NICOLAI WERGELAND
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE