HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL ADOLPH B. STABELL
2den Aug. 38.
S. T.
Herr Fuldmægtig Stabel.
   Alvorligt -- skulde De virkelig tænke paa at faa en Anden,
end Sivertson til at udarbeide de svenske Artikler for Morgen-
bladet, saa lægger jeg Dem paa Hjerte mit Tilbud at overtage
dette Hverv paa den Opsigelsestid, De selv maatte bestemme.

   Jeg troer, flere af vore fælleds Bekjendte, om et for Sivertson
saa uheldigt Tilfælde skulde indtræffe, at De maatte finde Dem
nødt til at afskedige ham -- vilde see med Fornøjelse at jeg
blev den Remplacerende. Der er Intet i mine øvrige Beskjæf-
tigelser som gjør det vanskeligt for mig, med ligesaa stor Punkt-
lighed, som jeg har lagt for Dagen og vænt mig til paa Biblio-
theket at overtage deslige vices for Morgenbladet, hvis Interesse
da og tillige blev min.

d.V,b.1,s.207      Det væsentligste Motiv til dette Ønske er virkelig de Forhold
jeg har meddelt Dem mundtlig, ligesom og, at mit Byggeri har
gjort at min Indtægt og Udgivt ikke længer staa i saa godt et
Forhold til hinanden som tilforn.

Deres
Henr. Wergeland.

TIL AMALIE BEKKEVOLD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE