HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
V.BREV, RETTSlNNLEGG 1. BIND: BREV

TIL AMALIE BEKKEVOLD
[Bruddstykke.]
[5. august 1838.]
   [ -- ] Første, som gjorde mig opmerksom paa Deres skjønne Sjel,
at De, uagtet dette, uagtet han stundom ikke behandlede Dem
med Delicatesse, dog var saa ærbødig mod ham. Ak, Amalie,
min Elskede, jeg haaber, han ikke vilde have imod en Forbin-
delse mellem os, naar De bare kunde gjengjelde min Følelse,
og naar Vi saa fik et smukt Hjem og tog Olava eller en anden
af de smaa til Os?, -- han vilde ikke have noget herimod heller.
O Amalie, bedste, kjæreste! lad mig sværme væk og bygge mine
luftige Slotte indtil de enten forsvinde eller De giver dem Virke-
lighed. -- Jeg afbrydes. Hurtigt ind da Lap, og saa Gud veed
hvor jeg nu skal faae den afsted. Nu har De 3 Breve med 2
Poster og 2,3 i den ene Convolut. Ikke saa? ellers er noget borte.

   Levvel! Naar seer jeg Dem? Gid Deres Moder kom i Aften!
Levvel, huldeste, fagre Amalie og glem ikke

   P S. Naar De kommer, skal De see et smukt (saa haaber jeg)
Digt til Dem.

TIL AMALIE BEKKEVOLD
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE