HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 3. BIND: 1836 - 1845

FORAARVISE
Christiania Intelligentssedler og Den Constitutionelle 13. mai 1841.

   [Her er trykt den "Foraarsvise" som siden blev optatt i "Vinægers Fjeld-
eventyr", se II, 5, s. 333, men uten "Echo". Ved ordene "Himmelen skin-
ner" er lagt til i en note:]

   I Granskermaal: "skiiner, ligesom "graver" nedenfor ventelig
"græver".

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE