HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

SPØRGSMAAL TIL VEDKOMMENDE

(Indsendt.)

Statsborgeren 28. aug. 1836.

   Har det sin Rigtighed med at Dhrr. af Udstederne af Pla-
nerne til Eidsvollsmonumentet fremdeles have over 2/3 af disse
Planer henliggende uvirksomme nu snart et Fjerdingaar? Hvor-
længe skal dette vare? Til man igjen kan faa Storthingsmed-
lemmerne sammen, d. e. noget nær et halvt Aar, som saaledes
hengaaer ubenyttet? Hvorfor indskrænker man Omsendelsen
alene til Præsterne og Byrepræsentanterne? Har man da ikke
hørt, at de Allerfleste af disse Folk ikke i mindste Maade
bekymrede sig om Planerne til Krohgsstøtten, der i langt større
Antal vare udbredte over Landet?
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE