HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836


[OVERSIKTSARTIKKEL]
Statsborgeren 17. juli 1836.

   Norge. Rigsretsstevningen siges udtagen til 23de August,
samt at Hs. Exc. med det første vil komme hid for at kommuni-
cere beqvemmere med Høiesteretsadvokat Petersen, der er an-
modet om at føre hans Sag.
   -- Regjeringen siges at have indstillet til Hs. Majestæt at
sammenkalde et overordentligt Storthing til 26de September,
hvilket da sandsynligviis netop beholder sin forrige Sammen-
sætning, uden Forandring i Valgene, og begynder hvor det slap.

   -- Sidste Stockholmspost itorsdags bragte kun Efterretning
om at Koureren med Addressen var ankommen to Timer før
Postens Afgang imandags. Aftonbladet gaar med skarp Retfær-
dighed løs paa Hs. Exc. Løvenskiold for hans Opposition imod
Eidsvollsmonumentet. Cand. jur. E. Aubert er, ifølge Stock-
holmsordre, afsat som Kopiist, fordi han deeltog i Studenter-
deputationen til Hagemann (!)

    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE