HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[NOTER TIL EN INNSENDT ARTIKKEL "OM
UNIFORMSFORANDRINGER OG
UNIFORMSREGLEMENTER"]
Statsborgeren 8. nov. 1835.

  
[Om generaladjutanten.]

A
t af Wessels Linier:


          
"Han syntes skabt til Bagateller;
og noget Stort blev han ei heller." -- /strofe>
           ikke begge passe paa Manden, er noget ilde.
           Almindelig Anm.
  
[Om munderingsreglementet på 5 trykte ark.]

           Gud fri os! Somme troe, at Reglementet er
           vor Grundlovs bedste Kommentær.
Sætterens Anm.
           Den, som fortælle tør, man ei i Norge skriver,
           med sligt Volum ihaand jeg kjækt tilbagedriver.
Trykkerens Anm.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE