HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
III.ARTIKLER OG SMÅSTYKKER, POLEMISKE OG ANDRE 2. BIND: 1833 - 1836

[OM "PAPEGØJEN" OG BOKHANDLER DAHL]

(Indsendt.)

Statsborgeren 15. febr. 1835.

   Naar man læser i "Papegøjen, Fastelavnsriis af Siful Sifadda"
Papegøjens Breve til Principalen, skulde man troe Dumheden
deri overdreven. Imidlertid er det ikke saa. Man sammenstiller
blot følgende Johan Papendals eller Papegøjens: --
            "Da jeg nu saagodt som kan være Principal selv
            saa gaaer alt endnu fortræffeligere og Ingen
            mærker, at jeg er en Papegøi saa gaaer alt her-
            ligt m. m. Samt da Alt gaaer herligt saa kan
            jeg være Principal selv og ophæve Forholdet
            paa egne Been som jeg nu da alt gaaer herligt
            m. m. kan staae paa selv, " --
d.III,b.2,s.212   med følgende Pleonasmer af Boghandler Johan Dahl i et Aver-
tissement i Tillæg til Morgenbladet No. 34: "Af Landskabsmaler
Balke er indleveret til Salg hos Undertegnede: to Oliemalerier,
o. s. v. -- begge Malerier ere at see hos Johan Dahl." Dette
ere Papegøjestiil.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE