HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
II.DIKTERVERKER 6. BIND: 1845

d.II,b.6,s.126   SYNDFLODEN
(Uveir og Stormflod. Himlen mat flammende. Paa Fladen af et Bjerg et Altar, hvorom
Mennesker forsamle sig.)Akadiel.           I Farver har deelt sig den Edens Stamme:
           her hvid som Dagens rene Flamme,
           hist sort som dybe Efteraarsnat,
           der gjerrig har slukket sin Stjerneskat,
           som om den Stammes Hud var brændt
           til Kul, dens Blod for hedt var tændt.
           Fra Vestens Synskreds fra Skovens Skjød
           fremtriner en Tredie som Morgnen rød,
           fra Østens ud af Teltenes Skjul
           en fjerde Ætling som Maanen guul.
           Som Dyrenes Skarer paa Steppen der brænder,
                 hylende jagte af Flammen,
                 fra Jordklodens Ender
           af stigende Hav drives Slægterne sammen.
                 De studsende skue hverandre.
                 Men Bølgerne brøle dem nærmere alt;
                 imellem dem aabnes en fraadende Spalt;
                 Strandene sig i Sekunden forandre;
                 de synke for Foden, for Øjet de svinde.
                 "Til Bjerget! Til Bjerget" er Skarernes Raab,
                       dets første Tinde
                       det eneste Haab.
                 Did styrte de brogede Skarer,
                 forfulgte af stigende Farer:
                 gule og røde, hvide og sorte,
                 som vilde de bryde Skyernes Porte.
                 Men medens de klattre, Hjerterne banke
                 hos Alle af samme knusende Tanke,
                 at Floden kun for deres Synder er kommen,
                 dens brølende Afgrund er Dommen,
                       Skyen, som brænder,
                       Sværdet i Guders hævnende Hænder.d.II,b.6,s.127  

En Offerpræst.           Den sorte Røg af Synd og Suk,
                      af Avinds Aande, af Smaabørns Blod
           over Jorden ruger. Dog skjuler den ei.Mennesker.           O, kunde den skjule, vi syndede meer!
                 Havet stiger, Jorden synker,
                 Skyen er bleven Bølgens Skum.En Offerpræst.           Os Offerets Røgsky skjuler ei.
           De store Guder paa Havets Skjold
           opløfte Jordens skjælvende Hoveder
           mod Hevnens det gloende hængende Sværd.Mennesker.           Ve, Dybet til Fodfæste, Lynild til Skjul!
                 Havet stiger, Jorden synker,
                 Stjernerne i Dybet gaae.En Offerpræst.           Vil Himlen atter parre sig
           med Dybet? Stormfulde Skyer flyve
           liig geile hylende Ugler omkring,
           og Bjergene bøje som Kviste sig ned.
           Havet sig hæver til et bristende Æg.Mennesker.                 Havet stiger, Jorden synker,
                 Bjerget svømmer under Sky.En Offerpræst.           Ve, at I, medens Dagen var klar,
           ei Dybenes Magter et Altar gav!
           Thi Vreden slaaer ei ydmyge graadblændte Blik,
           men svulmende Nakke, letsindige Smiil.Mennesker.                 Havet stiger, Jorden synker.
                 Hvor er Himmel, Jord? Kun Dyb!

d.II,b.6,s.128  

En Offerpræst.           Thi, hør! ei eget Altar slaae
                      de vrede Guder, om Alt forgaaer.
           Ene, midt i det endeløse Hav,
           det kneise som et Minde over Livets Grav
           og som et Minde, at eet Hjerte dog var fromt:
           Det, som opreiste det.

(Alteret skylles væk.)Mennesker.           Hver forbande nu sin Broder, han hvis Synder dræbe dig!
           Himlen Jordens eneste Gave Altret, har forskudt. O Ve!
           Hvor skal vi fra Hevnen flygte nu i Guders vrede Mulm?
           Dødens Sværd er paa vort Hoved, Dybet gaber ved vor Fod.

(De flye. En Moder taber sit Barn.)Moderen.

(famlende efter det.)           Hvor . . ? -- Ak, Dødsens Mulm,
           befoel dig Guderne at sænke dig
           imellem en Moder og Barnet?           Bølgen skreg? O tys!
           Mit Barn, hvor er du? Jeg skal flye med dig.
           Din Vugge jeg har jo i Skjødet.           Fæle Lynets Lys!
           Mit Barn er skyllet op paa Klippens Horn:
           et Dyb er mellem Moder og Barnet?           Heller kunde da
           et Dyb mit eget Hjerte kløve -- -- --
                             
(Styrter sig i Vandet.)

           Skrig, Barn! og led mig, Lyn!

(En
Mand
kommer drivende paa sammenbundne Træer. Den svømmende
Kvinde omfatter hans Flaade. Han støder hende væk.)Manden.           Ha, skulde jeg ei nyde af min Kløgt,
           der lod mig ride paa og tøile Vandet?
          
d.II,b.6,s.129              Du skulde leve? Jeg -- jeg skulde døe?
                             
(Et Lyn viser Moderens Liig.)

           Ha, ve, min Moders Hjerneskal jeg knuste!
           Ve mig, jeg seiler i min Moders Blod!
(En
Hob Mennesker
klattrende opad en Klippe.)En gammel Kvinde.           Dreng! Dreng! -- au, bruger du din Farmors Ryg
           bort! bort! -- saa krum, til Stige . ?En Dreng.                                   Eia, Vandet
           er efter mig . . o holdt mig Bedstemo'r!En Mand.
(styrter Kjellingen ned.)           Hør, hjælper mig!Hans Søn.                             Tag mig med Fa'r, o Fa'r!Manden.           Gaa! du har dine Been! Saa slip mig Dreng!
                       
(spænder Drengen ned.)

           . . Hør hjælper mig! Du gode Mand, hal op
           min Sæk. Der er min Skat . .En anden Mand.                             Ha redder du
           dit Huusgeraad, og kaster bort din Søn?
           Gjør Plads for Drengen der, som skjælver . . Ha,
           Du sidder paa min Moders Liig . !Hans Søn.                             Hjælp Fa'r!
           Han der med Sækken dræbte Bedstemo'r,
           og styrted' lille Tubal ned, hans Søn,
           fordi han hang i Sækken!En anden Mand.
(styrter Manden med Sækken ned. Han river anden Mands Søn med sig.)                       Ned da! ned!
           O ve, min Søn . ! O! o!

d.II,b.6,s.130  

En Yngling.
(træder paa en Piges Liig.)           Anah! Anah!En Mand.

(fra Toppen.)           Du træder paa din Brud,
                      som paa en død, opskyllet Fisk.Ynglingen.

(knæler ved Liget.)                                   O, Anah!
           Det er ei Anah!Manden.                             Snart da Vandet skal
           din Anah vaske, saa du kjender hende.
           Ah, vil du op endda? ei døe med hende?
                 
(styrter opad med en Kvinde, der har et Barn i Armen.)

           Kom Kvinde, lad den Lille ligge . . Ha!
           Kast, kast din Byrde!

(kaster Barnet bort.)En Mand.

(fra Toppen.)           Bliv nede med din Vanvidskraft! Jeg lever!Manden med Kvinden.
(styrter Alt ned om sig.)           Kom! kom! væk! væk! Ve! Dødsens! Ha!
           Hvad klæber mig om Benet? Ha, hvad Tang?
           hvad Græs!

(seer sig om)
O ve: min Faders Graahaar!Kvinden.           O frels mig ikke! Jeg er uden Børn.Manden.
(arbeider sig med sin Kvinde op paa Toppen. Brydes med den Mand, som havde den inde før.)           Ha, bort! Her er ei Plads for Tre! Du døer!

(styrter ham ned.)Kvinden.           Hvi bleve vi ei slugt i denne Syndeflod,
           da du har Foden glat i Faders Blod,
           og Barnets Skrig i mine Øren holdt?

d.II,b.6,s.131  

Manden.           Vi ere nu som Adam og som Eva:
                      vi holde Livet inden vore Arme,
           og dette Horn af Fjeldet er vor Jord,
           og denne Ørnerede Paradiset.Kvinden.           Se, Mand, hvad kommer hist? Et Bjerg, som flyder?Manden.           Ah, det er Noahs Bygning, ham man spotted
           da han arbeidede med sine Sønner
           og speidede mod Himlen. Ha, hans Kløgt
           er værd, at alle disse Slægter døde!
           thi nu maa Dybets vredereiste Ryg
           jo bære Manden? Havet er hans Slave.
           Hvor stolt det glider her forbi
           det Tempel for en Adamsætlings Aand!
           Det suser Spot til mig fordi min Sjel,
           skjøndt Hav og Himmel drønte, endnu sov
           og skjøndt hver Kvist, som drev forbi,
           mig burde lære hvad den Noah lærte.
           Af Skam jeg burde styrte mig bagefter
           i denne hvide Elv, der følger Snekken,
           hvis du ei var her, Pyrrha, og mit Haab.(Brune Mennesker forsamlede ved Ganges.)En Mand.           Paa rappe Heste, høje Dromedarer
           fra Vestens Sletter ere Bud paa Bud
           hidkomne for at smelte deres Skræk
           i salige Hindostans milde Sol.En fremmed Mand.                             Vi ere
           ei længer Flygtninger, thi vi har seet
           fra Dhavalagirs Top, at Himlens Brand
           er slukt, at Dybets Svulmen sank som Røg.
          
d.II,b.6,s.132              Lyksalige Hindostan, Guders beskyttede Slægt,
           du frydes ved guddommelige Ganges!
           Thi i sin Harm retfærdigt standsed Dybet
           ved de Gudfrygtiges Bredder: Himalah!


En anden Fremmed.           Ja, salige Hindostan, du svømmed over
           det vrede Dyb, som Lotosbladet. Se,
           da Dschagatai, før Jordens høje Hjerte,
           blev til en rundtomskvulpet Strand, da saae vi
           det hele Vestens Liv, som gjorde Frats
           og Pischons Bredder lige Jordens Mund,
           der, altid ædende og altid leende,
           med Skrig og Skvaldren Himmelen forhaaned,
           som splintrede Lemmer af et Liig at drive,
           at tumles, at klæbe sig til vore Bjerge.En Mand.           Ja, Guders Vrede er ei blind som Mandens;
           idet det farer, aabner Lynet Øjet,
           og Hevnens Sværd sin Haand bag Stjernen har.
           Vi sank ei; thi som Hines, var vor Haand
           ei fuld af Blod, og Smaabørns Bloddamp ei
           vor Himmel mørkned; reen og sød som Ganges
           vor Fromhed var, og Guderne Det saae.En anden Mand af Folket.           O tal ei saa! Er vi ved Skræk ei tugtede?
           Er Skræk ei Straf? Erindring om en Rædsel
           ei Tugtensriis? Vi vare jo som dømte
           til stivt paa vore Brødres Død at stirre?
           I vore Bjerge gjenlød deres Suk.
           Og dømte ere vi jo til at feje
           den store Dødsplads reen, hvor Ribbene
           af vore Brødre hænge rundt om Palmerne?
           Mon Dyrene ei vare fromme? Dog
           de maatte flye i lange Rader, og
           vi Mammuth saae i Dødsskræk søge op
           mod Nordens frosne Sumpe og dets Iismark;
          
d.II,b.6,s.133              sig hele Flokke samlede i Huler,
           og Vandet skylled efter dem, og lukte
           med Dyndet deres Grav.


En fremmed Mand.           Hindostans Slægt, hvis palmebrune Farve
           det rolige Tusmørke viser, hvori
           det Menneskehjertet er tilladt at leve,
           -- se du, fra Adams hvide Æt
           sig Solen vendte, for sin Hevn ei se!
           Kun Een sit Huus, Seths Afkom, Noah, frelst;
           thi, se, hans Kløgt, paa sammenbundne Træer,
           ham løfted til Chaldæas Fjelde let,
           hvor Tusinder, hans Brødre, i Flugten for
           det skyllende Dyb, med blodige Fingre hang.En Mand.           Ja Disses Jord var skjult af Offerbeen;
           og Folket var saa hvidt, da Angsten ved
           de blodige Offre havde bleget det;
           og deres Børn kun Synd og Syndskyld arved.En fremmed Mand.           Meschias' og Meschianes blege Æt,
           der gjorde Kaukasus til Liigsteen og
           den sorte Ørk til Baare for hver Fremmed,
           til Dynd er knust, da mod hinanden Himmel
           og Dyb sig knuged. Kun een Mand og Kvinde
           paa deres Brødres Pander stege op
           til højest Tinde, hvor de leve.En Mand.           Ja Disses Hjerter svulmed saa af Synd
           som Kaukasus. Nu er da Ganges' Børn
           de Jordens Første og de Sidste.En fremmed Mand.           Mæt af den halve Jord har Dybet lukt sig.
           Det joges af det røde Blus paa Himlen
          
d.II,b.6,s.134              fra Vesten ind, og har nu efterladt
           om Kaukasus en Ring af sorte Have,
           et Gab i Jordens Midte fuldt af Øer
           (som Noahs Japhet tog til Arvedeel)
           der ligge, lige Levningsbeen, igjen,
           som Gravhøje over sjunkne Folk.


En anden Fremmed.                                   Se Frat
           og Pischon fandt igjen ei deres Baner,
           og Nil, de sorte Menneskers dybe Skille,
           alt kjæmper sig et nyskabt Land igjennem,
           et Land af Dynd, hvor før imellem Bjergene
           sig Havet skar.En Mand.                             Men Hindostan blev urørt,
           da Jorden skabtes om. Det er det Ældste.En anden Mand.           Paa Elefanterne -- se hvor Mandens Skræk
           sin Kvindes og sin Afkoms Taarer stivner! --
           hidkomme Sydens mørke Folk.En fremmed Mand.                             Ja kunde
           min Sorg og Kvindens Taarer vejes, da
           ei Elefanten bar os; vi da laae
           med vore Brødre under vore Strande.
           Thi se Kambodja revned fra Malakka!
           Vulkanerne udspyede Vand og Ild;
           i Syd er hele Landet skyllet bort
           som raadent Kjød; en Hær af Øer,
           som Been paa Dødens Val, som vilde Haar
           paa sorgfuld Moders Skjød, nu ligge spredte!En Mand.           Men Hindostan som Jordens Hjerte,
           men Ganges som Jordens Pulsaare er;
          
d.II,b.6,s.135              den Himlen ei vilde knuse og splitte,
           at ikke hele Jorden skulde døe!


(Røde Mennesker forsamlete paa Chimborazzo.)En Mand.           Ah, Jorden skjalv da for at føde? Se
           fra Andes, hvor vor Jord er voxet -- ha,
           udbredende sig i Havet! Vælted Havet
           mod Østen sig at sluge Østens Lande? --
           thi se mod Øst det endeløse Land,
           hvor før var Hav! se Landets store Floder,
           hvor før var vilde Strømmes Gang i Havet! --
           og, skvulpende i Dønninger tilbage
           paa denne Side gjorde Chiles Kyst
           saa steil og lige, og Panama smal,
           da det igjennem denne Lænke vilde
           sig bryde, for sit Løb igjen begynde?
           Før syntes vi vor Jord var liden, kun
           en Bjergekrands, der kløved Havet . . Ah,
           nu see vi ikke Havet meer mod Øst;
           men kun dets Kilder i disse Landets Floder,
           der stige fra de gamle Tinder ned
           at maale og besee de nye Lande.

Akadiel.                 Mennesket troer,
           at Himlen, Guds Barm, kan fyldes saa fuld
           af Suk og rygende Synder fra Muld,
           at ud den maa briste og knuse hans Jord,
                 til Intet tilbage knuge det Alt,
                 Livet saa herligt har formet og malt,
           det splitte paany ad i Chaos'ets Damp,
           der først ved Livets og Dødens Kamp,
           som Livets Seirsbytte, dynged sig til
           en Jord, der rødmed i Lysets Smiil.
           Han troer, at Jorden, det Døde,
           for ham, for Aanden, skal bøde,
          
d.II,b.6,s.136              som, dengang det Evige Liv ham gav,
                 fik Løn i sig selv og Straf.
                 Øiner han Spor
           til Kræfternes Kamp i hans Jord,
           fræse Vulkaner, æse Oceaner,
           Sig ene Aarsag og Offer og Maal
                 for Striden han ahner.
           Visner hans Ager, tømmes hans Skaal,
                 han skjælver, og troer:
           "mig Himlen maa hade; min Synd er saa stor."
           Fyldes hans Lade med Dynger af Frugter,
                 han smiler, og troer:
           "min Fromhed seer Gud, min Dyd er for stor,
                 mit Offer Han lugter."
           En Kamp som Elementernes nys,
           da flammende Sky var Dagens Lys,
           da vildfarne Stjerne i Livsensgjær
                 brusede Jordkloden nær
           og Dybene steg den imøde,
           i Menneskeheden vil reise sig, naar,
           Sandhedens Blus over Hjerterne staaer
           og kalder dens Vidner at bløde.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE