HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


TIL EN FURTEN VEN

           H
ør Tiden ruller, Rein! Vi rulle med,
           som Saugspaan med Floden afsted,
           for engang, naar paa Dødens Strand
           de skylles op i Dynger saa høie som et Land,
                 at tjene Satan til Brændsel.
d.I,b.1,s.413  

           Hvi skilles ad da i den korte Stund
                      vi dandse i Strømhvirvlens Rund?
           Vi flyde til den samme Fos,
           dernedenunder bier den samme Fjære os,
                 hvor Døden samler sin Dynge.           Endskjøndt jeg Spaansplint boltrer paa min Viis,
           og du saa paatverke du Fliis,
           vort Fnug i samme Askehei
           forsvinder dog, vor Røgsky dog drive skal een Vei
                 igjennem blaanende Himle.           Hør Tiden ruller, Rein! Vi rulle med,
           som Guldkorn med Floden afsted.
           Vi eens ei glimre i vort Sand;
           dog af os begge smede skal hist en Vaulundmand
                 et evigt Ringklenodium.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE