HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


TIL EN SLAVEDØMT

           M
and! en mørk Dag kommer,
           da Himlens Retfærd sin blinde Datter af samme Navn
           nedsender at kaste sin Skjændsel over din Skulder.
                 Sorg, stem min Harpe! Vemod, spil!
                 Men, hulde Haab, syng til!


           Mand! i den Stund Jordens
           Retfærdighed skumler din Skulder, Himmelens planter fast
           i Vunden, den skar i din Sjel, en Fakkel for Freden.           Mand! naar Jordens Retfærd
           (den Sorgmoer) sit Lænkehaar luder over din Nakkes Hvælv,
           sit straalende Himmelens løfter over dit Hjerte.

d.I,b.1,s.414  

           Mand! naar Jordens Retfærd
                      med døde og kunstige Slanger spænder din Ankel om,
           de levende Himmelens haler udaf dit Hjerte.           Mand! en svar Flok Dage
           gjennem dit Liv skulle gaae som Dommeres sorte Tog;
           men derefter Dage -- en Række sonende Præster.           Mand! hver Straffens Time
           skal op til din Himmel en Stjerne hvifte med Sukket -- Vil
           du indvandre der før den liig en Festhal er oplyst?           Mand! hver Times Suk skal,
           som var det en Engleving, blæse Skyer af din Himmel -- Vil
           du trænge dig ind, mens den damper end i et Chaos?           Mand! din Qvindes Ømhed
           skal binde om Lænkerne Bomuld . . Mand! og dit fromme Barn
           skal være en duftende Rosenqvist i dit Gitter.           Mand! din gamle Ven ei
           vil skjule sin Isse for dig, det skinnende Fredspaulun,
           og over dig bruser som Æresfane den Harpe,
                 som Sorgen stemmer til Vemods Spil,
                 men evige Haab synger til.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE