HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


VED EN TIL SIN ODEL HJEMVENDENDE
SJØGUTS CONFIRMATION

           D
et er Skjønbedrivt at pløje
                 Bølgen blaa og svarten Muld,
           vælte op til Bunden nøje
           Jordens Dyb og Havets Høje:
                 i dem begge ligge Guld.


           I din Barm dog gaaer i Dunder
                 end et mere mørkladt Hav.
           Fagre Havfru lig, derunder
           paa Klenodiedynger blunder
                 end din fangne Skytsseraf.

d.I,b.1,s.388  

           Og en Muld i Barm jeg kjender,
                            hvori Himmelblom er sat.
           Bedre Guld derunder brænder
           end det Spiir i Kongens Hænder,
                 ja end Stjernen i sin Nat.           Barmens Bølge, om den sveller
                 kløves rakt til Bunden maa!
           Hjertemulden pløi du heller
           -- den som bærer Immorteller --
                 end den Muld du træder paa.           Hjertevoven kjølhvas Tanke
                 pløje maa sin Fure i,
           til, for Stjerner Dig at sanke,
           frem deraf de Vinger blanke
                 fangne Skytsaand spiler fri.           Hvast som staalet Plog dit Øje
                 skjære maa den Hjertemuld,
           til derfremaf mod det Høje
           Blommen groer, hvis Pragt maa bøje
                 Stjerners, Spiirs og Axets Guld.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE