HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


LA VARSOVIENNE OU LA POLONAISE
PAR CASIMIR DELAVIGNE
(OVERSAT AF HENR. WERGELAND.)           D
en reiser sig den blodige Dag,
                 da Lænken af vor Nakke siiger.
           Vor Hvidørns skinnende Vingeslag,
                 se, opmod Frankrigs Himmelbue stiger!
                       Men Julistraalen ja den stiger
                       Fra kløvnet Sky hør! hør! -- den skriger:
                       "i Graven synk, mit ædle Polen,
                       Hvis dig ei lyser Frihedssolen!"
          
d.I,b.1,s.270              Bajonetten paa, Polakker! Det er vort Løsenskrig.
           Igjennem Trommehvirvlen, hør, det trænger sig!
           Bajonetten paa! Ha, Frihed, lev! ja lev evindelig!


           "Til Hest -- man skreg -- Kosak og Baskir!
                 nedsabler hveren oprørsk Slave!
           Her er ei Balkan og Schumlas Spiir.
                 Men over Polens Mark i Blod vi trave."
                        -- Holdt! Se, Czar, vore Balkan-toppe!
                       Vi dynge dem af vore Kroppe.
                       Kun sine Børn vil Polen bære
                       og Aadslerne af Fiendehære.
           Bajonetten paa, Polakker! Det er vort Løsenskrig.
           Igjennem Trommehvirvlen, hør, det trænger sig!
           Bajonetten paa! Ha, Frihed, lev! ja lev evindelig!           Din Æt, o Polen, for dig kun døer.
                 O Fryd! -- Dens Støv en sorgfuld Seier
           med Memfis' Gruushob blande før,
                 mens høien Kreml for dens Hæder nejer.
                       I fiirti Aar ved fremmede Have
                       De Stakler maatte sig søge Grave.
                       Men dennegang, Kjær-Moder, vove
                       i Døden ved din Barm at sove.
           Bajonetten paa, Polakker! Det er vort Løsenskrig.
           Igjennem Trommehvirvlen, hør, det trænger sig!
           Bajonetten paa! Ha, Frihed, lev! ja lev evindelig!           Kosciusko, knus! vor Fiende knus,
                 som saa forrædersk Naade synger!
           Hvor var den, da dit Hevnstaal, Rus,
                 umættet skar i Pragas Børneklynger?
                       Det Blod dit Hjerteblod betale!
                       Det Polens tørstige Slette svale!
                       Med denne Dugg den Krands besprænger,
                       Som over Pragas Offer hænger!
          
d.I,b.1,s.271              Bajonetten paa, Polakker! Det er vort Løsenskrig.
           Igjennem Trommehvirvlen, hør, det trænger sig!
           Bajonetten paa! Ha, Frihed, lev! ja lev evindelig!


           Frem, Frelserhær, i Sved og Blod!
                 Til Hevn! den vore Qvinder kræve.
           Mit Land, dit hellige Ringklenod
                 for Nord-uhyrets Øine høit du hæve!
                       ja Ringen, Døttrene Dig forære:
                       den Sønnerne gyldne med Blod og Ære:
                       den Ring, som over Kampens Vover
                       med Frihed evig Dig trolover!
           Bajonetten paa, Polakker! Det er vort Løsenskrig.
           Igjennem Trommehvirvlen, hør, det trænger sig!
           Bajonetten paa! Ha, Frihed, lev! ja lev evindelig!           Vor Daad for Frankrig Jenas Kugler har
                 i vore Bringer blodigt tegnet.
           Marengo-staalet det Samme skar.
                 Men Hvo har Champauberts Valarr regnet.
                       Samdøden før var sød som Sejer.
                       For gamle Vaabenbrødre ejer
                       Kun Frankrig Graad? kun Graad at byde?
                       For Dig vort Blod jo maatte flyde?
           Bajonetten paa, Polakker! Det er vort Løsenskrig.
           Igjennem Trommehvirvlen, hør, det trænger sig!
           Bajonetten paa! Ha, Frihed, lev! ja lev evindelig!           Men I, men I, hvis straalende Blod
                 har spredt sig vidt som hellige Bølger,
           for Os at vie til Frelsens Daad,
                 fremstimer Skygger, hvor I end Eder dølger!
                       Som Eder Seirere eller Martyrer,
                       vi standse døende hiint Uhyre.
                       At dække Friheden for Alle
                       med sine Liig, vil Polen falde.
          
d.I,b.1,s.272              Bajonetten paa, Polakker! Det er vort Løsenskrig.
           Igjennem Trommehvirvlen, hør, det trænger sig!
           Bajonetten paa! Ha, Frihed, lev! ja lev evindelig!


           I Geled, Polakker! Basune brag!
                 I Ilden under Ørnevingen!
           Friheden raaber: til Slag! til Slag!
                 og Seiren vugger sig paa Helteklingen.
                       Ja Seir om Bann'ret, hvis gyldne Landse
                       bar Edoms Palmblad og Austerlitz-Krandse!
                       Hvo leve skal -- lev fri bag Sværdet!
                       Hvo døer -- han allerede er det.
           Bajonetten paa, Polakker! Det er vort Løsenskrig.
           Igjennem Trommehvirvlen, hør, det trænger sig!
           Bajonetten paa! Ha, Frihed, lev! ja lev evindelig!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE