HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


DEN POHLSKE NATIONALSANG
(OVERSAT AF HENR. WERGELAND.)           E
nd er Pohlen ei i Graven:
                 Vi jo Aande drage.
           Herrevoldets Rov fra Slaven
                 tager Sværd tilbage.
           Thi Skryznezki vore Sværdes
                 Sejerbane bryder.
           Bort med Blodet Pohlens Hærdes
                 sidste Lænke flyder.


           Zarens Blodsværd skinner over
                 Ostrolenkas Bakker.
           Men til Seir paa Kampens Vover
                 gaaer vort Mod, Pohlakker.
           Thi Skryznezki vore Sværdes
                 Sejerbane bryder.
           Bort med Blodet Pohlens Hærdes
                 sidste Lænke flyder.
          
d.I,b.1,s.273  

           Hvor er' Horderne, som fyldte
                            Op med Angst Europa?
           -- Hede pohlske Blod dem skyllte
                 ned i Pultusk-gropa.
           Thi Skryznezki vore Sværdes
                 Sejerbane bryder.
           Bort med Blodet Pohlens Hærdes
                 sidste Lænke flyder.           Hvidørn, svæv, Du Dyrekaarne,
                 Ærens høje Veje!
           Da skal Pohlen sejerbaarne
                 Friheds Arne eje.
           Thi Skryznezki os Pohlakker
                 frem til Sejer fører.
           Sidste Aag fra pohlske Nakker
                 Blodets Strøm bortfører.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE