HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
EN SOMMERQVEL UNDER SYRINGEN

           K
om Kjærlighed, kom imorgen igjen,
           kom med dit Taare-
           blus, med dets Røg af hvirvlende Klage,
           kom til din Ven!


           Da Tusmørket faldt, en Geist mig iskjul
           hvisked: "til Vinen
           trænger du, liig til Regnskyen den Asp, som
           staaer der saa guul."           Den Viismand Fornuft sig kaldte: hans Had
           følger dig, Elskov.
           Fly, min Veninde! Ranken har mørkgrøn
           Galde for Graad.           Et Bægerblus svang han: meer jeg ei saae
           Elskov, din Stjerne.
           Snart jeg i disse kjølige Skygger
           syngende laae.

d.I,b.1,s.217  

           Her skal af Hendes Blik ei min Sjel
                      tumles, som Hingsten
           under en Kvindes silkeblaae Tøiler,
           væltende Sved.           Paa Druernes Morgenbølger min Sorg
           glider som Svanen:
           dybt se den dukker, stiger som Dagens
           straalende Ørn!           Skjøndt Aftenens Stjerne jeg skimter der, liig
           Vennens Farvel, der
           sittrer i Øiet . . Tys, en Ligusters
           Suk fløi forbi.           Min Fryd under Ranken rasler, min Kind
           er ei Cypressens
           duggede Blad, min Tanke er heed som
           Ørkenens Vind.           Den henover Sorgen farer, liig Siv
           svider den Sorgen,
           hvirvler dens Støv i Glemselens døde
           staaende Søe.

      

           Flyd, Viin, som bølgende Viinhøje
                 i en rød Horizont!
                 Flyd, Sang, som en Flod under Høiene!           Farvel da min Dag: jeg elsker en Nat:
           Nat, som min Fryd med
           funklende Øine seer: blot jeg seer i
           Stjernen ei Graad.

d.I,b.1,s.218  

           Syringen med Viinkalk-blomsterne staaer
                      her som en Svend, mens
           jeg nu en Purpurkaabe af Viin om
           Kummeren slaaer.           En Abild med Honningblomster-fad er
           mig som en Terne.
           Længe i Vinen Aftenens Stjerner
           kige -- Eja!           Lad Morg'nen sit Kobberskjold høit i Øst
           række, og Dag, som
           rødvinget Fugl, slaae syngende høit mod
           Himmelens Hvælv!           Lad komme en Dag, som Eivind, der høit
           sagde: "nu, Konge,
           Tid ei at drikke!" -- Seilet paa Hav og
           Skjolde han saae --           Da Sukke vil komme, Skibene liig
           sorte i Taagen.
           Adelsteen liig, jeg seirer med Pilen
           dybt i mit Bryst. --

      

           Jeg derfor Natten maa elske, som
                 kaster til med sit Muld
                 hver Rynkegrav, hulet for Taarerne,
                 som falde ned der, som hvide
                       Dødningehoveder.

      

           Se, mens jeg sværmer om Natten, maa
                 Sorgen, iiskold som Kalk,
                 vaage i min tomme Seng.
                  -- Lædsk den blot med lidt Graad, saa har du
                 Elskov for Sorg; thi større Forskjel
                 er der ei mellem de Tvende vel!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE