HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


TIL OSCAR,
NORGES OG SVERIGES KRONPRINDS           A
t min Sjel af den store Digters Ild gnistrede!
           Al min Glands skulde ofres dig Oscar, liig
           Bølgen, som Dagkongens funklende
           Krone gjenviser.


           Ogsaa Stjernen behager, Oscar! ei Himlen sin
           blege Datter foragter, og Norriges
           Fjeldkonger ynde den Kilde, som
           nynner ved Foden.           Jeg en Fremalder seer, liig Havet, og Oscar som
           Snekken høibarmet suse igjennem, og
           Scandiens Ungdom som Skummet om
           Søørnens Vinger.
          
d.I,b.1,s.145  

           Da mit hvinende Sværd dig følger som blaavinget
                      Maages Skrig: Inisthona forgjeves for
           Ossians Æts Navne vil skjule sig
           under sin Taage.           Mange Bølger om Iislands Snebryster bruse, og
           Nor dem hører, liig Ynglingen Røst om sin
           ranede Arv, som en Hingst, der ved
           Hornklangen steiler.           Skjøndt mit Liv skulde roligt rinde -- en Kilde i
           Sagas Lunde -- : naar Oscar sig reiser, da
           skyder jeg frem som en hvidtandet
           Bølge fra Dybet.           "Levvel Stella! fra dine mørkbrune Lokker jeg
           flyer til Bannerets gyldne, til Bann'ret, vor
           Oscars og Hæderens Brud i sin
           purpurne Klædning."           Brudens Leie er blodigt: Oscar dog flyer fra sin
           Qvinde: -- jeg skulde tøve? jeg glad med min
           Blodstrøm vil fylde min Oscars det
           seirende Hjulspor,           naar han iler i Kamp: en Borgerkrands vaier fra
           Kronen: Norriges Jubel ham følger, som
           Stormen en Snekke, og Sværdenes
           graadige Bølger,           Ogsaa Egeløv klæder Skjoldet, min Oscar! og
           Saga elsker det mere end Lauren, hvis
           Blod vil dryppe, om Græstørv end
           Valpladsen dækker.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE