HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
CARL JOHAN,
NORGES OG SVERIGES KONGE           G
uullokk'de Gother bølge om Carl, som
           rundtom Horneelkamppen Døninger, krandste
                 høit med en Stribe
                 ravguult Skum.


           Carl, disse Bølger brusende frem fra
           Vesten -- en Skare af fraadende, sorte
                 Hingste -- er Norges
                 frie Mænd.           Hør, hvor de ride syngende rundtom
           Fjeldet, den Søkonge, visende glade
                 Skummet, ligt Nøkkens
                 Tanderad!           Se, der staaer i Midten af
           det stærke scandiske Folkehav
           den Kongeklippe saa høi og rolig,
           som Sigmund Brestessøns Færøebolig,
           der slaaer om Morg'nen sit Skyggespil
           paa vide Bølger Evropa til,
           men vender mod Amerika brat
           med Aftensolen sin Skyggehat.
           Der staaer Den ene, men Stormomtonet,
           og Tordenkappet og Lynbekronet,
           de frie Bølger Den tvinger vred
           ad Malstrøm-hvirveltrap stige ned,
           med Kurv af Perler i udspændt Fang
           og grønne Tangblom og Offersang
           og gule Rav og Coralleblod,
           at kysse i Dybet sin tunge Fod.
           Men Kongeklippen i Folkehavet
           er ei i Lynmajestæt begravet.
          
d.I,b.1,s.142  

           Fjeldet sin Storhed blotter, og Bølgen
                      seer med Beundring, hvor Solen paa Toppen
                 sidder som gylden
                 Fjer paa Hjelm.
           Straalerne flyde, Lokkerne lige,
           rundtom de mørkeblaae Skuldre: med Stolthed
                 seer det i Bølgens
                 Skjold sig Selv.           Se Ædelstene har spundet ind
           den Kongeklippe med Stjerneskin.
           Der sidde de rundt Dens høie Barm,
           som midt paa Himlen staaer Carls-karm.
           Der mangler blot een, saa er Vognen fuld,
           og triller saa blank over Mælarsøe
           og Dovre, hvis Top er Skyhavets Øe,
           med Kronprindsestav til Stang: til Hjul
           den bruger Smaaehertugers Kroneguld.
           Den Kongeklippes Klenodiering
           i mindste Draabe (som og har Krav
           paa at være et Hjerte i Folkehav)
           sig speiler som gnistrende Morildspring:
           Fra Josephine-saphir til de smaae Karbunkler
           hver med sit Skin i de Bølger funkler.
           Men Oscar i hvert af de Bølgers Bryst
           spiller som en violet Amethyst.
           Thi Norges Purpur og Sveas Blaa
           i Oscar smelte sig sammen saa.           Den Aande, som reiser paa Dagen idag
           Throner med Sceptermast, Hermelinsseil,
           Kronen til Banner og Kuglen til Speil;
           og knuser dem atter med Brag som et Vrag
           paa Morg'nen, der reises som Skjær og som Bank,
           hvor straalende Gaarsdag bag Nat-ebben sank,
           saa knaptnok et Minde om Throne og Spær,
           om Prindser og Prindsesser og Riger og Hær
          
d.I,b.1,s.143              bli'er liggende, som Beenrad af skibbrudden Mand,
           saa tynd og saa tør paa den hvinende Strand . . .
           . . . Den Gudsaande reiste Kong Carl under Pol,
           hvor Frihed er Varmen og Frihed er Sol,
           saa Himmelens gjerne paa Steenbukken kan
           for stedse sig ride til Van-Diemens-Land;
           Thi, den, som vi har, straaler Liv dugger Marv,
           i Hjerter og Hjerner, (vore Ætmænds Arv)
           og Trofasthed voxer saa vide om,
           har Stordaad til Ranke og Dyder til Blom.


           Hør Digt, som svæver om den Rigdom som Duft,
           og guldvinget Harpe er Fugl i vor Luft!           Saa Klippen -- der løfter om Morgenen frem
           det brusende Solbæger over vort Hjem,
           og blander med Skygge, saa sval og saa mild,
           om Middag og Aften dets gjærende Ild,
           at Folket, der knælende drikker det ud
           (det fyldes om Natten, som Solen af Gud)
           ei brænder sig eller beruses deraf --
           et Tempel er liig, der, i Hellas's Grav,
           fra nedsjunkne Oldtid straaler igjen,
           (som om vi paa Marathon gjenfandt et Been)
           omspundet af Dagen -- der end er saa varm,
           som dengang Timoleon laae ved dens Barm --
           med Roser og Myrther og Laurer iblandt . . .
           -- O hvilket et Skjær af Drømme og Sandt! --
           Saa Carlskongeklippen (Selv omkrandset af
           funklende Dyder, liig Søblomst og Rav,
           som Bølgerne offre til Klippen, der tyst
           Stormene kløver med Pande og Bryst,
           saa Solskin kan spille til legende Fjord)
           beskygger det scandiske Folk-hav i Nord.           Længer i Syd en Skare af skumle
           Fjeldtoppe skimtes: de Liigstene ligne,
                 som Du i Morg'nens
                 Dæmring seer.
          
d.I,b.1,s.144  

           Kun gjennem Taagen store de synes.
                      Bølgerne slumre ved Foden, og vælte
                 døsigen rundtom
                 raaddent Tang.           Se her vor Jords Despoter! ei synge
           Folkene rundtom som Bølger, men ligne
                 Gravhøje under
                 Stene graae.           Solen som gjør Dig glindsende, Carl, som
           klæder din Skulder med Purpur, er Norges
                 Skjoldtegn, er Friheds
                 hulde Sol.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE