HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
NAAR SAND MENNESKEKJÆRLIGHED FINDES
I EDERS HJERTER,
DA LADER DEN EDER IKKE BLIVE ØRKESLØSE ELLER UFRUGTBARE
2. Pet. 1, 8.           S
ee Drengen her, hvis Iil med Morgnens første
           Straale hen til Heden farer, hvor
           han seer de høie Tidsler vaie, for
           af disses rødblaae Hatte Fjedrene
           at plukke til sin Bedstemoders Pude.
           Hans Kjærlighed til Bestemo'er ei mægter
          
d.I,b.1,s.76              den hede Solens Kraft og Sved, som dugger
           den røde Kind, og svider ham i Øiet,
           ei Aanden, som, langs Blomsterhavet, heed
           og tørstig skjælver, smelte: ikke mægte
           de hvasse Torne, røde af hans Blod,
           og Myg og Frygten for at sætte, under
           de tætte Blade, Foden i en Snogs
           giftfyldte Ringe, jage Kjærligheden
           for hans Moders Moder: den umættelig
           udvider sig saalangt hans Øie naaer
           vidt over Heden.
                  

           Hele denne Rigdom
           af hvide Fjedre vil han plyndre, og
           med Kjeppen ned de lange Fiender meie.
           Men Middagssolen voxer allerede
           fremover Skoven, dragende dens Skygge
           og Blomstens Dug og Damp og Drengens Kræfter
           som Skat til sig, og endnu seer han Heden
           fuldvaiende af Tidsler rundtomkring,
           og kun en liden Ring nedknæle dybt
           for Seireren i Støvet, medens bag den
           alt Eftermiddagsvinden reiser tusind
           blegrøde Tidselhjelme høit iveiret,
           som Slaver ikkun trodsende paa Mængden,
           og blæser Dunen ham i Ansigtet,
           som Oceanets Skum mod St. Helena.           Endnu hans Pose hungrer, og den lette
           Duun hans Sved bedækker fast, mens Tidslens
           Skygge Aftenssolen alt forfølger,
           i Seieren voxende: mod Aftenvinden
           de høie Tidsler sukke, saa han ræddes;
           thi Dæmringen har graanet alting, og
           den første Stjerne drukket alle Farver,
           saa hele Heden synes ham et Hav
           af reiste Snoge hvislende: hans Mod
           de lange Skygger jage hjemad, dog
           en Taare efterlader det paa Flugten.
          
d.I,b.1,s.77              "Ak Bedstemo'er" -- saa bryder frem hans Tale
           af heftig Graad -- see her for Middagsmaden,
           mit Blod, min Sved, den røde Sommerdag!"
           Nu, troer du ei, at jo den gamle Moders
           Kjærlighed udfylder Resten af
           hans Kurv? og hvergang hun den seer, saa trykker
           den bløde Søvn den Gamle ned, som i
           en Gjesteseng, hvor Dune-Silkepuder
           udaande Søvn om hvert et Ledemod,
           skjøndt hver kan see, hun nikker paa en Træbænk
           lænende den skarpe Albu paa
           en Pinderyg? Jo sikkerlig. Du seer,
           hvor lidet og hvor meget Drengen gjorde:
           hans gode Villie plukkede den hele,
           vidtstrakte Hede, skjøndt hans Kræfter rakte
           den hele Dag ei mere end en Kreds,
           femgange bredere end Armens Længde.
           -- See her den Godes Liv, hans Kamp mod
           Elendigheder, Sorger, Synders Æt,
           sortvaiende henover hele Jorden,
           mens Klager hvine gjennem dem. Hans Stræben,
           den synes frugtløs, skjøndt den aldrig sov,
           men avled frem, mens Natten rysted ud
           sin klare Blomsterdug paa Marken, og
           sin dunkle Sjeledug paa alle Dyr,
           med Tanken om Elendigheden af
           den Dag i Verden sat, som Stjernerne
           begrov nu nys i Havet, Planer, som
           med Solen reiste sig, i Hjertet bløde,
           i Armen stærke, raskt til Kamp mod hine
           Elendigheder, som nu ogsaa vaagned'
           for atter nye Monstrer frem at avle.d.I,b.1,s.78  

           D
u for dit Venskab fordrer -- hvilken Priis!
                      en to-tre Vers paa' Rasmushanssons Viis;
           men Vers for ham er ikkun Regnepenge,
           mod mig er Muserne meer strenge.
           Han hoster lidt og flux der strømmer ud en Versevilling:
           jeg vrider mig og kaster op -- en Skilling.
           -- Derfor min Ven! qvitteer, qvitteer!
           der neppe kommer fleer;
           og, kom der, saa, jo flere,
           desmindre i Værd og Vægt de ere!
           Paa min übel-Hübel 11. April 1828.
Henr. Wergeland.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE