HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
BRESTES OG BEINES DRAPA
(FRAGMENT AF ET STØRRE DIGT, "SIGMUND BRESTESØNS SAGA")           P
aa Suderøe, i en snever Dal,
           liig en Bersærk, trængt af Skjolde,
           monne engang en Fyrrehal
           sit skumle Legeme folde.


           I Mørket vilde en Vandrers Blik
           troe at skimte Klipper sorte:
           Hallen var lav; -- ei Guldspir fik
           de mørke, tjærede Porte.

d.I,b.1,s.51  

           Ei staalblaa Svendeflok udenfor
                      vogter der en søvnig Herre:
           Klippen, som steil ved Bølgen staaer,
           maa skjolddækt Nattevagt være. --           Men Tørverøgen, som Aand af Grav,
           stiger sort fra Hallens Tinde:
           Lugten vil være Ledestav,
           for skjulte Arne at finde.           De Bjælker voxed' i Norges Skov,
           som de lange Sider klæde;
           Stormene her med sorte Hov
           i Støvet Fyrrene træde.           Naar Døren aabnes, en Hundeflok
           bister frem fra Arnen springer:
           kommer der Mange, veed den nok
           at finde Mændenes Bringer.           Om Væggene hænge der Faareskind,
           lige Folgefondens hvide
           Lokker, som nedad sorte Kind,
           liig Skum paa Bølgerne, glide.           I Krogen graaner et fugtigt Seil;
           Øxer Tand i Bjælkene holde.
           Ilden sig ofte seer i Speil
           i Loftets bugede Skjolde.           Og Buer brede fra høien Knag
           ud de snoede, staalblaae Arme,
           Bundter af Pile hænge bag
           og Bjørnesener og Tarme.

d.I,b.1,s.52  

           To mørke Guder bag Egebord,
                      hvergang Ilden blusser, træde:
           Odin det er og Asathor,
           som staae ved Husbondens Sæde.           Fra Odins Hoved en gylden Knap --
           Solens Billed' -- Mørket bryder:
           Asathors Hjelm med staalblank Tap
           af Mulmet neppe sig skyder.           Paa Bordet ligger et Horn af Guld,
           sød paa Randen sidder Mjøden:
           Natten forgjæves ud sit Muld
           har rystet over dets Gløden.           Liig blanke Stjerner om Skyen rød,
           mange Ædelstene ringe
           sig om det Guldhorns hule Skjød,
           hvor sære Runeord klinge.           I Krogen snorke paa Faareskind
           tvende Gamle: Haaret strømmer
           graat, liig en Fos, paa brune Kind,
           og nedad Bringen det strømmer.           De vakre Oldinge vist i Qvel
           kyssed Hornets favre Kinder:
           Mjøden, i Søvne, fast til Sjel
           nu klæber Ungdommens Minder.           Den farver Fortidens Skygge bleg:
           Elskovsminder, Ungdomstanker
           voxe i Sjelen, som trindt en Eeg
           de fulde Vedbenderanker.d.I,b.1,s.53  

           See, disse Gamle er Brødre to:
                      hiin er Beine, denne Breste;
           Bølgen de undte sildig Ro,
           for fredsælt Mjødhorn at gjæste.           Da Harald hamred' i Hafurdsfjord
           tretti Kroner raskt med Sværdet
           om til en gylden Ring for Nor,
           i Kongers Blodflammer hærdet:           Da maatte Brødrenes Fader og
           arvet Guld til Ringen lade:
           bort som en Søørn Helten drog;
           paa Færøe fæsted' han Stade.           Det vide Hav var den fede Dal,
           som han med sin Vinge skygged':
           Der var ei Harald: denne Hal
           til Jarlesæde han bygged'.           Hans Sønner vare et Falkepar:
           Vaarens første Luftning vifted'
           ud deres Vinger, langt dem bar:
           om Vintren Bytte de skifted'.           Da syntes Hallen dem luun og varm,
           hjem til Hustroes Favn de søgte;
           langtfra de kom paa skumdækt Karm,
           men længer gik deres Rygte.           Men engang tyktes dem sært at see
           ingen Røg fra Taget springe:
           "Den var Herolden -- saa ymte de --
           "som pleied Velkomsten bringe.

d.I,b.1,s.54  

           "Ha, Qvinder, passe I Arnen saa,
                      "at vi ei skal sidde længe
           "oppe i Qvel og høre paa
           "de muntre snaksomme Drenge? --           "Ha, Sigmund, Thorer, hvor tøve I?
           Ellers Eders Mødre ledte
           Eder til Fjeldet, hvergang vi
           ind Snekkeseilene bredte."           "Vi langtfra saae Eder vinke hist
           liig en Taage, hvid om Randen:
           ingen vi kunde skjelne vist,
           før nær vi kom under Stranden."           "See Klippen uden den favre Krands
           mørk som Hjelmen uden Fjere.
           Der er en Fisker! Gamle stands!
           Du Bud til Hjemmet os bære!"Breste           Bring til Hallen
           Brestes Hilsen!
           Siig min Hustru,
           Børløs Bølge
           Hærfærd hader.Beine           Bær til Hallen
           Beines Hilsen! --
           Siig min Hustru,
           Rimen sløver
           runet Sværdod.Breste           Siig, en Svane
           svæver gjennem
           Bugten: gylden
           Ring om Halsen.Beine           Siig en Ørn paa
           Ægirs Tag i
           Kloen klemmer
           gyldent Æble.

d.I,b.1,s.55  

Fiskeren           Døv Mand dvæler
                      ei hos Skjalden:
           Skjoldets Bringe
           bærer lige
           blankt en Sorgs, som
           Glædes Rune:           Mulden ei ved
           Guldet glædes:
           Stjerners Glød ei
           Natten varmer:
           Værand naaer ei
           Urdas Skridt, og
           Skuld i Værands
           Spoer sit sorte
           Sædkorn kaster.Breste           I din Tunge
           Gamle! graver
           jeg til Gerda
           Glædes Galdrer.Beine           Hun dit Øie
           seer, som Skjoldet
           fuldt af gyldne
           Glædes Tegn: liig
           Natten -- saae det
           Stjerner, før din
           Tunges Morgen
           maler Hendes
           mørke Himmel!Fiskeren           Fjeldet føler
           ikke Foraars
           favre Aande.
           Ørnens Øie
           over fjerne
           Fjelde speider:
           Stormen spreder
           ensomt Rede:
           See paa Voven
           vild det vugges;
           Skummets lette
           Lænker fængsle
           fast dens Yngels
           vaade Vinger:
           Ørnen søger
           riig sit Rede:
           Nebbet skummer:
           hvem skal drikke
           Hevnens Fraade? --Breste           Sorg han synger:
           svullen Sky er
           Stormens Sending.Beine           Røg han ruller
           rundtom Sjelen:
           Ild bag Talens
           Taage ulmer.Breste           Ravnen ryster
           Ham paa Skjæret
           spaaer, med Skrig, de
           slappe Seil en
           bister Kuling.

d.I,b.1,s.56  

Fiskeren           Askurs Sønner
                      hade Fingren,
           som tør pege
           paa den mørke
           Aske, mere
           end den Haand, som
           hæved Blus til
           Hallens Bjælker.

           De Brødres Sjele blev Himlen liig,
           naar den hænger fuld af røde
           bræmmede Skyer, som pynte sig --
           for Nattestormen at møde.           De treen i Hallen: et Dvergemaal
           runged' længe under Taget:
           dødt fandt de Arnens muntre Baal,
           som fordum brisked' og braged'.
          
           I Asken saae de en gammel Qvind'
           made tvende sultne Drenge;
           Graaden sad tør paa faver Kind:
           De vented' Aftensmad længe.           "Ha! tænd en Fakkel!" den Yngste skreg --
           fremmed Fod i Mørket falder."
           "Hvem er du Mand, som støier?" bleg
           den Anden raabte paa Balder.           Den Yngste griber et Sværd, men brat
           Tyngden det af Haanden vrister,
           Guldørnen liig, som daler plat
           med spredte Vinger fra Qviste.           Men Qvinden blæste, lig Guldhør spandt
           Ild hun rundtom Fyrreteine:
           Sigmund da kjendte Breste grant
           og Thorer kjendte da Beine.

d.I,b.1,s.57  

           Ei vared længe, før Sigmund, liig
                      Rosenbusk paa Klippetinden,
           slynged' til Brestes Skulder sig
           og klapped' ømt ham paa Kinden.           Men Thorer springer fra Krogen hist:
           Arm om Beines Knæled fletter,
           ligner en smekker Siljeqvist,
           som opad Birken sig retter.           "Ha Sigmund! vil du din Fader med
           Sværdet hilse?" sagde Brester,
           satte saa Drengen varligt ned:
           "i Mørket kjendes ei Gjester!"           "Hvor grønnes Busken, som gav slig Knop?
           hvor er vel min Hustru Gerde?
           hvor er den staalblaa Svennetrop,
           jeg satte Busken til Gjerde?"           Da bleg blev Sigmund: en Vove hvid
           skjød sig over Kindens høie
           Rosenbeed: liig en Terne blid
           sprang Taaren frem i hans Øie.           "O Sommersolen har Løvet brændt,
           Rosen staaer i Helas skumle
           Hauge; det Hegn, jeg havde spændt,
           vel Ægirs Døttre nu tumle?"           "Vist", vedblev Breste, "dit blege Smiil
           tyder ret som Helas Rune?"
           og som fra Skyen en Sølverpiil
           sprang Graad fra Øienhaar brune.

d.I,b.1,s.58  

           I Thorers stivnede Smiil forstaaer
                      Beine samme Dødens Galder;
           -- ligned det ei en Rose, naar
           en Riim paa Bladene falder?           Ja, rigtigt havde de Fædre læst:
           begge Qvinder vare døde;
           Hela sin Aande havde blæst
           paa begge Roserne røde.           Men Freya skjønneste Mindeqvad
           skrev paa hine Drenges Kinder:
           Ind hun i Haarets gyldne Blad
           det Qvædes Purpurskrift binder.           Det læste Fædrene tit om Qvel;
           Vintre ud ei Skriften sletted':
           mere og meer sig Moders Sjel
           af Øiets Blaabølge letted'.           Saa tro som Fofner sin røde Skat,
           vogted' de de favre Drenge,
           lærte dem: "Døden kommer brat,
           men Hæder lever kun længe!"           "Den, lig en Stjerne, bag Skyen staaer,
           men en Helt paa Sværdets blanke
           Vinge til Ærens Himmel naaer --
           i Skjoldet Stjerner at sanke."           "Men Sværdets Hæder er blodigrød,
           Thjasses Blik i Stjernevrimlen:
           Kun, naar en Skjalders Toner flød
           den snehvid daled fra Himlen."

d.I,b.1,s.59  

           Vel gav de Somre, som Roser paa
                      hine Drenges Kinder rysted',
           Fædrene Riim; men, naar de saae
           den Æt -- ei Odin dem lysted'.           Hver Vaar paa Stranden maa Bølgen sort,
           liig en Hingst med snehvide Teppe,
           trampe og steile; -- fra Hjemmet bort
           de Gamle kalder den neppe.           Med Falke Sigmund i Leding drog:
           Ingen bedre Bue førte:
           voldsomt det Tolvaars-Hjerte slog,
           naar Tjeldens Skrigen han hørte.           Hans Piil ham tyktes var altfor god
           for et Ørnehoved flekke;
           gjerne med Længsel Drengen stod
           ved Brestes slumrende Snekke.           "Ha, nu du ligger med Bug i Veir!
           Bedre var det Bølgen ride,
           komme saa hjem med gylden Seir,
           naar Vinterstormen bide!"           "Naar hvas din Blaatand i Bølgen brød,
           vakre Skib! -- en Piil jeg sendte
           ud fra din Stavn, liig Straalen rød,
           naar Sol sin Ildbue spændte!"           Saa knurred Sigmund og maalte harm
           Snekkens Stavn: han stod paa høie
           Kjøl, som naar over Qvindens Barm
           en Blomst sig yndig mon bøie.

d.I,b.1,s.60  

           Men Thorer smilte og sagde: "bie
                      blot til Vaar, din Far da følger
           dig paa den falske vaade Stie,
           som Døden i Perleskum dølger."           "Til Vaaren, hørte jeg, skal vi ud
           -- Freyr og Ægir os ledsage! --
           Gid der dog bag det mørke Bud
           laae mange snedækte Dage!"

           Det Høst nu var: alt i Plade stod
           alle Ægirs muntre Døttre,
           som nu de sorte Lokkers Flod
           maa tæt bag Iishjelmen fjøttre.           Det var en Datter af Høsten, som
           favned' mørk de tvende Gamle,
           dengang vi først til Hallen kom
           og der i Mulmet mon' famle.           Men hvor er Drengene? redet staaer
           deres Løibænk? -- o hos Maagen
           Thronder paa Gautøe: did igaar
           de fore tvertover Vaagen.           Naar Vaarens Aande de Bølgers Haar
           løser, vil de Fædre begge
           prøve de Drenges favre Vaar
           i Bølgens Blaaarme lægge.           Den ammer Helte for Valhal op:
           Mod i sine Børn hun synger;
           mangen faver Rosenknop
           til Himlens Stjerner hun slynger.

d.I,b.1,s.61  

           De maatte hilse paa Maagen før
                      Vintren kom, og ham berette,
           at de til Vaar de hvide Slør
           om Mastens Tinding skal flette.           Desuden lovede Thrond ifjor
           Sigmund baade Skjold og Klinge,
           dersom han over Isen troer
           sig kjæk istand til at springe.           Et Jevndøgn Bølgernes Sider blaa
           der vil neppe Isens Bælte
           bære; thi Stormen bider paa --
           og Taagens Taarer den smelte.           Hvis frossen Høstnat de blanke Led
           mellem disse Øer binder,
           ligne de bedst den skjøre Fred
           imellem rustede Fiender.           Den svundne Nat havde lagt en Vold
           over Sundet: Sigmund tøver
           længe ei, før det blanke Skjold
           med raske Fodhug han prøver.           "Kom Thorer, følg mig! Du Skjoldet faaer"
           Sigmund skreg -- "jeg Sværd vil tage!"
           Isen sin Ryg i Bugter slaaer:
           De see sig ikke tilbage.           I Vinden flagrer det gule Haar,
           liig den første Straale over
           Hav: liig en gylden Piil det gaaer,
           de trampe Bølgen, som sover.

d.I,b.1,s.62  

           I Thronders Hal de med Støien treen:
                      "Thronder nu er Sværdet vundet!
           Morgenen har en gylden Teen
           vort vaagne Arbeide spundet!"           Ha, vidste Sigmund, hvi Thronders Blik
           skjevt mod Gulvet stedse brænde,
           Sværdet han vist tilbagefik,
           men først den hvæssede Ende.           Ha, vidste Sigmund, hvad Maagens Smiil
           i sin blege Kaabe gjemte;
           neppe det vundne Skjold med Iil
           at sende Maagen han glemte.           Ei mange Timer var borte, før
           Stormen ud af Fængslet lukked'
           Bølgen, som nu bag Taagens Slør
           mod Øens Fjeldbarme sukked'.           De Drenge maae da hos Thrond sig slaae
           rolig ned til næste Morgen:
           derfor de Gamle vare saa
           alene hjemme i Borgen.           Thi deres Mænd var hos Thrond med Baad
           for at hente begge Drenge:
           Stien de gik var bleven vaad,
           de Gamle vented' dem længe.

d.I,b.1,s.63  

           Et dunkelt Smiil paa Thronders Kind,
                      ligt Maanens Skin
           paa kruset Hav, den Aften spilled',
           da Drengene vare hos ham tilgjæst
           og Brestes Svende i Hallen næst,
           støiende Hornet tømmed'.           I større Folder hans Smiil sig slaaer,
           -- ligt Nordlys naar
           det flagrer, som en blegrød Fjeder
           om Hjelmen, paa Himlen -- for hver Gang Een
           af Brestes Svende, paa svage Been
           efter sit Leie leder.           Den Mjøddug faldt saa sød og tæt,
           den bøied let
           til Jord de Valpladsblomster ranke:
           Det glædede Thorer, men Sigmund mest;
           tilsidst dog flygter paa Nattens Hest
           Drengenes vaagne Tanke.           Da væbnet Thrond til Døren gik --
           et vaersomt Blik
           han endnu hen til Sengen sender;
           liig Gnisten i Røgen en Tanke steg
           i Sjelen blodig -- han standser bleg: --
           efter sit Sværd han kjender.           "Om Huult er bedst at binde" -- ha
           den Tanke fra
           hans Sjel sig vikler, liig af røde
           og gnistrende Hekla en Hvirvelrøg;
           han sagte Gulvet med Taaen strøg:
           sovende skal de bløde! --

d.I,b.1,s.64  

           "Stakket Stund Thrond!
                      glædes ved Hugget Haand"
           -- klang fra en Stemme i Døren --
           "Vort Dæk er klart:
           vi seile snart,
           vi vente ikkun paa Børen!"           Bøiet han stod,
           saae paa det unge Blod:
           atter i Døren det braged':
           "see Stjernen gaaer,
           snart Hanen slaaer
           sin Vinge, lysten paa Taget!"           Drømmende seer
           Sigmund mod Loftet og leer:
           baglænds da Thronder fra Sengen
           med Rædsel skred;
           thi Synd er ræd
           sig selv og Græsset paa Engen.THORER OG SIGMUND I FÆNGSEL

Thorer           Er det Nat nu, eller rider
           Dagen lystig paa sin Skimmel
                 rundt paa Himmel? --
           Thorers Nat ei meer er sort
           end den skumle Dag, som skrider
                 langsomt bort.           Dag og Nat tilsammen flyde,
           liig en Blaamands Haar med Huden:
                  -- O foruden
           Graad min Nat ei Stjerner har!
           Odin! vil du snart mig byde
                 gaae til Far?

d.I,b.1,s.65  

           Thorers Vaar er liig en Have,
                      hvor i Taagen tvende høie
                 Træer bøie
           sorte Grene ud, som naar
           Enker brede over Grave
                 favert Haar.           See den blanke Frugt det Ene
           bærer: se de mørke Qviste
                 næsten briste! --
           liig en Morlandsqvindes Haar --
           tungt af Perler -- Træets Grene
                 Jorden slaaer.           Aldrig Solens Vinger hvide
           mere vil i Toppen flagre!
                  -- Før de fagre
           Blade bare Æblers Guld:
           nu fra Green maa Taaren glide
                 blank i Muld.           Taarer er den Frugt, som falder
           tung fra Qvist, liig Gift paa Loke
                 fra de Snoge,
           -- lange, sorte -- Skada bandt
           om hans Mund, da Hela Balder-
                 Guden vandt.           Lænker rundt dets Stammer slynge
           sig som Ranker: fordum røde
                 Glæder skjøde
           sig mod Top -- et Rosentag.
           O det Træe, hvem Taarer tynge,
                 er min Dag!

d.I,b.1,s.66  

           See det andet Træ, hvor mere
                      vildt det maa sit Qvisthaar flette!
                 Liig en Jette
           løfter det i Taagen op
           Blade, som lig Skjolde ere,
                 fjedret Top.           Ind de brede Blade stænge
           blegrød Frugt i Klaser rige,
                 Skarer lige
           af de Flaggermuse smaae,
           som bag Qvist ved Benet hænge,
                 sove saa.           Træet er min Nat: de sære
           Frugter, bag dets Blade, Drømme,
                 de, som svømme
           om i Sjelens Bølger, liig
           Morild, naar den kolde Fjære
                 lægger sig.           Ingen Aftenrøde daled'
           i dets Top; ei Himlens Stjerner,
                 Freyas Terner,
           dandse bag det vaade Løv;
           kun en Valmu, blegblaamalet,
                 aander sløv.           Natten før ved Hovedgjærde,
           sød som Môr, sig stille bøied,
                 rørte Øiet,
           viste mig en Rose rød:
           ofte er en taus Gebærde
                 Talen sød.

d.I,b.1,s.67  

           Nat og Dag nu i hinanden
                      flette Top: ei Morgnens Kobber-
                 skjold, som stopper
           Faxes sorte Trav, jeg ser,
           ikke Qvelden, som om Panden
                 Roser bær'.           Ei jeg veed, hvor Tiden lider,
           vist jeg troer dog Vintren bister
                 hvide Gnister
           slaaer af Skyen: Freyas Hjul
           over Liaaren gyldent glider:
                 nær er Juul.           Liig en skummel Høg vil denne
           Juul henover Thorer suse:
                 Klager bruse
           frem: det er mit Høitidsqvad:
           Taarer Faklerne, som brænde
                 skjønt i Rad.           Før som Svanen blank -- den over
           Hjemmet gled: da faldt fra Vinge
                 Sværd og Ringe
           -- Landsen syntes mig for stor --
           Spraglet Buk iaar jeg lover
                 dig ei, Thor!           Môr hos Freya, Fâr hos Oden
           vil mig nu til Julen glemme:
                 Thorer hjemme
           sidder bleg med Kinden vaad.
           -- Klager rulle hen paa Floden
                 fuld af Graad.

d.I,b.1,s.68  

Sigmund           Daadløs er Taaren, men Haabet
                      Gjerningens Moder, liig Skyen
           rød, der er frugtbar paa blanke Stjerner.

      

           Skyen aabnes; de hvide
                 Sønner, som glimtende Sværdhug,
                 fare paa Himlen og dræbe Mørket.           Gleipner ei Haabet kan binde:
           Seiger' end Jormundgards Ryg er
           Haabet og stærker' end Fenrisulven.

      

           Manden paa Stenen, som sagte
                 avler hans Bane, med lystig
                 Sang og med klingrende Fodtrin vanker.           See, en lunefuld Norne
           peger paa Stenen, og Dvergen
           vælter den ind i sin røde Esse.

      

           Ha, hvor er Manden? han hvisker
                 sagte mod Græsset: see Stenens
                 himmelblaa Blomst i hans Hjerte plantet!           Blaatandet, blodgjerrig Thyrfing
           boede i Stenen, som Gud i
           Verden, i Stjerner og Sandkorn adspredt.

      

           Dvalin ved Amboltens Sang ham
                 lokkede frem af den kolde
                 Steen til at dandse paa Essens Roser.           Ud, som den blussende ranke
           Yngling fra Dandsen gik Thyrfing,
           kjøled sig hastig i Hugormbadet.

d.I,b.1,s.69         

           -- Snekken fremglider: dens Seil er
                 slappe som Helsotens Kinder:
                 Flagget paa Masten en bøiet Rose.           See, hvor i Bagstavnen Manden
           drikker af Hornet, og Solen
           seer i hans blinkende, drukne Øie!

      

           Latteren hænger om Mund, som
                 Buen bag aflange Skjold: han
                 ofrer til Ægir en Slurk af Mjøden.           See, hvor bag Næsset der hopper
           Stormen, lig sortrygget Los, fra
           Bølge til Bølge, og Støvet hvirvler! --

      

           Manden det flagrende Roer nu
                 griber, men krumrygget springer
                 Lossen i Masten og splitter Seilet.           Ægir ham skjænker sin Mjød, den
           bitre til Gjengjæld: -- hvor Manden
           angrer den søde, han Bølgen skjænked'!

      

           Hevnen som Sværdet i Stenen
                 sagtelig voxer, liig Stormen,
                 blaasort bag Næsset, hvis Hunger venter.           Bunden i Værandas sorte
           Arme den seer efter Urdas
           svindende Lokker og Skuldas Pande.

      

           Skuldas Pande har mørke
                 krydsende Aarer, som Runer,
                 lige de flagrende Nordlysdampe.

d.I,b.1,s.70  

           Modet vil tyde dem heldigt:
                      ikkun den Feige med lukte
           Øine i Værandes Arme ligger.

      

           Skuldas Runer ham synes
                 lige de bræmmede, røde
                 Skyer, den natlige Storms Herolder.           Skjæbnen er Tidernes Frugt, som
           Skummet er Bølgens: den ene
           Time har ikke sin Søsters Ansigt.

      

           Timen, som kom, er den Svundnes
                 Lys eller Skygge: ei Skjebnen
                 hviler om Skinfaxe Travet standser.           Raskt den med Stjernerne løber:
           Nætternes Timer, skjøndt alle
           sorte, er' ikke hverandre lige.

      

           Urda har blegnede Blade,
                 Værande Blomsterne bærer,
                 Skulda de funklende Frugter viser.           Snekken jo synes paa samme
           Bølge at svæve, skjøndt stedse
           nye maae bøie de mørkblaae Skuldre.

      

           Mennesket synes at ligge
                 stedse i Værandas Arm, skjøndt
                 Skulda ham ogsaa ved Armen holder.           Hevnen bestandigen ruller:
           Timen, som skjuler den, brister,
           Skyerne lig' om det røde Luftsyn.

d.I,b.1,s.71         

           Nathimlen, hænger jo fuld af
                 guldrøde Frugter, men snarlig
                 brister jo en og mod Jorden falder?           Sjelen, om Skjæbnen er mørk som
           Nathimlen, hænger jo fuld af
           funklende Planer og Haabets Stjerner?

      

           Hevnen i Sjelen, liig Thjasses
                 Øie paa Himmelen, hænger:
                 engang den brister som Stjerneskuddet?           Musklen -- see denne som snehvid
           svulmer, lig Seilet om Masten, --
           synker ei daadløs som Bølgens Fraade! --

      

           Tidselen bærer sin Frugt, og
                 denne min Arm, liig en sølvhvid
                 Birk, skulde visne foruden Frugter?           Frændeskaar jevnes med Blod, som
           Himlen, der dækker med røde
           Morgenskyer Stjernernes Flugt den blege.

      

           Planer tause i Sjelen
                 staae som de staalblanke Helte,
                 stille bag Høstnattens sorte Volde.           Tause de vente, til Morgnen
           aander i Ban'ret og Dagen
           stiger som rødvinget Fugl fra Havet.

      

           Morgenen viser med Latter
                 Høien bekrandset med Landser:
                 ensom en Furu i Qvel der vifted'.

d.I,b.1,s.72  

           Hør, hvor de rulle i Dalen;
                      Spydene stige fra tusind
           Skjolde, som Straaler fra sortblaae Skyer.

      

           Buerne syngende sende
                 Dødsbud blandt Fienden; de tusind
                 Spyde foragte nu Nattens Taushed.SIGMUND OG THORER SÆLGES

           Vaarsol alt, lig en guldlokket Dreng
           i blaaklædte Moderskjøds røde Seng
                 sidder paa Himlen.           Vaarsol alt, liig et Guldskjold, som Plads
           har faaet bag Kjæmpernes blaa Kyrads --
                 sidder paa Himlen.           Høit imod Strandens tangklædte Vold
           nu stormer, bag mørkeblaat Avindsskjold
                 trodsige Bølger.           Nede ved Thronders tjærede Nøst
           der bader en Snekke det sorte Bryst
                 ofte i Dybet.           Thronder i Stavnen leende staaer
           og klapper paa Skuldren en Mand, hvis Haar
                 Heclas's ligner.           "Gaute, min Frænde! hviskede Thrond --
           Jer Gjerrigheds Aande vort Venskabs Baand
                 snarlig maa smelte.           Holder du ei den Handel for god? --
           i Halsøre veies sligt favert Blod
                 gjerne med Guldet.

d.I,b.1,s.73  

           Skatte maae svarlig tynge dit Tag,
                      nu siden du holder din Pung saa svag
                 Gaute, min Frænde? -- "           Nordlyset liig i den blegsorte Nat
           et Smiil under Gauts den side Hat
                 flagrede længe.           "Skattefri sad ei Thronder paa Strand,
           hvis Gaute ei hvæssede Øxens Tand -- "
                 svarede Gaute.           Smilet i Hast bag Rødhaaret krøb,
           som Snogen, der under det røde Løv
                 kryber om Høsten.           Klangløs en Latter fulgte der paa,
           skjøndt Ansigtets Muskler lig Qviste laae
                 stive og tørre.           Lyden var lig det iilsomme Ridt,
           man hører i Fjernet: -- vi Nordmænd tit
                 kalde det "skratte".           Ikkun hans Øine viste -- han loe;
           bag Rødbryn de krøbe, som Stimænd to
                 skjulte i Krattet.           Sagte bag Hatten kløede han sig
           og mumlede: "Thronder jeg kjender dig:
                 lidet du skjænker.           Dengang jeg Øxen togange lod
           sig dukke til Nebbet i Brestes Blod,
                 prutted' du neppe."

d.I,b.1,s.74  

           Langsomt den brune Kofte han drog
                      tilside og greb i den side Brog:
                 "Hører du Klangen? --           Hører du Sølvet raaber: jeg vil
           ei ødsle paa Thronder mit hvide Smil!
                 høi er min Herkomst!"           "Tag dem i Nat da -- svarede Thrond --
           men pas du din Strube: brug stærke Baand!
                 kom nu med Sølvet! --           Vare de døde, gjerne jeg gav
           vel Sølv til at dække den Enes Grav --
                 hører du, Gaute?           Ørnen, du slipper vide paa Øe,
           vel finder sin Rede bag Rand og Søe --
                 mener du, Frænde? --           Kommer den hjem, da flagrer ei meer,
           som Dunster paa Heden, de Dunefjer
                 bløde paa Brystet:           Nebbet et Sværd er, Vingen et Seil,
           og Kløerne lodne, i Øiets Speil
                 blodige Flammer."           Gaute med samme Latter -- i Hat
           nu rystet en tykmavet Skindpungs Skat,
                 talte hver Penning.           "Heis da iaften Seilet i Mast,"
           saa talede Thronder, og greb saa i Hast
                 Sølvet i Hatten.

d.I,b.1,s.75  

           "Følger dig Thorgrim Ilde og Thord
                      den Lave og Sigurd, den Kjæmpegjord
                 rundtenom Færøe?"           "Thorgrim og Thord mig følge, thi Sværd
           som hungrige Høge vor Farmandsfærd
                 snarlig vil lugte.           Ellers jeg tænker -- venligste Fru
           vel fængsler i Hvidarm de Svendes Hu,
                 Hjemmet at søge.           Gjerne de kjøbe Drenge, hvis Blik
           er lysblaat, hvis Hage ei endnu fik
                 Manddommens Blomster.           Qvindekys slikke snarlig den Od
           af Hjertet, som hvæsset i Frændeblod,
                 ligger der stille!"           Gaute saa talte, vinkede frem
           en Jolle, som bar dem til Thronders Hjem
                 Kjøbskaal at drikke.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE