HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833

d.I,b.1,s.44  
NORGE, IISLAND, FÆRØE
(FORQVÆDE TIL
EN POETISK BEHANDLET SIGMUND BRESTERSØNS SAGA)           E
n fager Qvinde gav engang
                            Verden tvende Drenge:
           Munterhed i Øiet sang
                 Haaret gyldne Strenge.


           Den Kjephest helst de leged med
                 var en hvæsset Landse:
           Naboedrengen snart blev kjed
                 af de vilde Dandse.           "Vel snart som Faer vi ud kan gaae
                 "mod den stærke Jette?
           "Større Sværd end dette maa
                 "snart vor Muskel lette!"           Saa juble de -- den Moder glad,
                 høit, ved Aftentide,
           synger dem et dristigt Qvad,
                 mens paa Skjold de sidde.           Den Ældste klapper glad i Haand:
                 "Sligt vil jeg og gjøre,
           naar jeg kan de blanke Baand
                 om min Bringe snøre!"           Den Anden længe lytter til,
                 Takten slaaer paa Skjoldet:
           "Ha -- et Qvad jeg heller vil,
                 at af Sjel jeg folded'!"

d.I,b.1,s.45  

           Den Mindste jubler: "Moder sød
                            vil du stedse qvæde,
           bli'er jeg gjerne i dit Skjød,
                 vil ei Bifrost træde!"           Den Ældste rask i Veiret skjød,
                 en Hjelm ham blev for snæver:
           snart en Kongekrones Glød
                 han til Issen hæver.           Dog elsker han sin Moder god:
                 Arm om ham hun slynger,
           som da han ved Arnen stod:
                 samme Sang hun synger.           Den Anden blev en dygtig Skjald,
                 boed' hos sin Moder:
           skrev dog tit med Sværd paa Val
                 Runer, som hans Broder.           Den Mindste stedse hjemme sad
                 for den Sang at høre:
           stundom maa dog Svenden glad
                 Broders Glavind føre.           Skjøndt alderstegen bærer Hiin
                 end sit gyldne Smykke:
           Sølverlok om Purpurkind
                 gjør ham værd den Lykke.           Men Tid og Sorg paa Skjaldens Sjel
                 Snee og Riimfrost rysted';
           fremmed Baand som sølvgraa Træl
                 ham til Jorden krysted'!

d.I,b.1,s.46  

           See, meer han kan ei mindes sig,
                            hvor han Harpen lagde:
           Stakkels Olding, tykkes Dig,
                 Sorgen Glemsel bragte?           Ha, famler Du i sølvgraae Haar
                 for din Hjelm at finde?
           vredes ved i fremmed' Gaard
                 tjene fremmed' Qvinde?           Den Yngste gav sin Jarlehat
                 for en lodden Hue:
           før hans Hjelm var liig en Nat
                 over Baunens Lue.           Nu han, som før sin Broders Skjold
                 ofte bar i Slaget,
           sidder liig en Bauta kold,
                 moset og bedaget.           Paa Panden Kummer tegnet har
                 mangen skummel Rune:
           Drømmene, hans Ungdom bar,
                 qvalte Skjebnens Lune.           Han endnu hos sin gamle Mo'er
                 hører Barndoms Qvæde,
           stirrer paa sin Broders Spoer,
                 som tør Bifrost træde.           "Da vi var' Smaae, saa vilde Han
                 stedse Herre være:
           -- underligt, slig Lyde kan
                 saadan Guldfrugt bære."

d.I,b.1,s.47  

           "Nu bærer han, liig Sol paa Fjeld,
                            Kronen, Sværd ved Siden:
           jeg er Træl: den Andens Sjel
                 bleven sløv før Tiden.           "Nu, riig som Høst og stolt som Vaar,
                 neppe Han kan mindes,
           at han Brødre har, hvis Kaar
                 trangt af Armod bindes."           Saa mumler mørk den gamle Svend:
                 seer paa hullet Trøie,
           saa til Kronen han igjen
                 kaster lynfuldt Øie.           Det gjælder ei hans Broder, om
                 han mod Himlen peger,
           men den sorte Skjebne, som
                 med hans Lykke leger.

           Trende Skibe med høie
           Barme glide af Havnen.           Bann'ret ligner en Hanes
           Kam og Seilet en Vinge.           Stormen tvetter sin sorte
           Lok i Bølgernes Fraade.           Hisset Banneret, liig en
           Gnist, nu flyver i Natten.           Snart maa Seilene, lige
           hvidgraae Røgstøtter, følge.

d.I,b.1,s.48  

           Masten brister; liig Kobber-
                      hjelm staaer Snekken paa Skjæret.           Morgnen peger paa tvende
           Vrag, som drive i Fjernet.           Over Kjølene springe
           smaae og leende Bølger.           Morgnen viser i Fjernet
           glad en høibarmet Snekke.           See i Solen hvor liig den
           sidste, svindende Stjerne?           En af Trende har Skjebnen
           levnet: Een kun af Trende!           Samme Egeskov fødte
           dog de Skibe -- o Skjebne?           Tro ei Barndommens Drøm, som
           slaaer, liig Masten, mod Skyen!           Skjebnen splited' de tvende
           Drenges flagrende Purpur.           Hine Drenge jeg nævner:
           Norge, Island og Færöe.           Havet er deres Moder,
           liig en blaaøiet Qvinde.           Havets syngende Barm var
           hine Ynglingers Vugge.           Jordens Lande er' alle
           Havets lokkede Sønner.

d.I,b.1,s.49  

           Hver af Sønnerne fik sin
                      egen, skarpe Character.           Landets Mænd ere Sjelen:
           Landets Qvinder er' Hjertet.           Hver en Mand er en Guddoms
           Tanke virkeligbleven.           -- Norge gjemmer bag Klippers
           Skjolde Dalenes Guldslør.           Norges kraftfulde Legem'
           har et svulmende Hjerte.           See det ligner den tapre,
           men godmodige Gothe!           See, dets Elve er mørkblaae
           Aarer, Fjeldene Muskler!           Høi er Sjelen, som ruller
           gjennem brusende Aare.           Varmt Principet, som ulmer
           bag de snoede Muskler.           Folket bærer jo Landets
           Præg, som Sjelen sit Legems.           -- Hver en Islænder var en
           ildfuld, digterisk Tanke.           Hver en Islænder var en
           Heklas hvinende Funke.           Island var den bizarre,
           høie, kraftfulde Digter.

d.I,b.1,s.50  

           See, hans Øie hvor ildfuldt!
                      -- Krablas Krater i Natten.           See, som Legemet Sjelen:
           voldsom, kraftfuld og ædel!           Gjennem Færeyars Bryst der
           bruse tusinde Aarer.           Derfor var han en heftig,
           iilsom vredladen Yngling.           Lidenskaber som Skum paa
           Bølgen, strømmer med Blodet.           Sorte Fjeldbække ofte
           hvirvle klingrende Perler.           Storme hviler: en heftig
           Sjel har glindsende Tanker.           Sigmund Bresteson var en
           ædel Færeyars Tanke.


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE