HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833


HENRIK WERGELAND
TIL DEN DØDE PETER KREFTING,
HANS VEN

           S
tjernerne blinke: det er min Vens
           Aand, som nu drager forbi,
           hen for at give
           Aandmassen Tilvæxt.


           See, den forbi en Stjerne nu drog,
           lig ifra Altret den blaa
           Vellugt forbi de
           hellige Fakler.           -- Helsleiet -- ha! var Alteret og
           Pthisis Præstinden, hvis Kniv
           stedse er sløv, men
           sikker og tørstig.

d.I,b.1,s.37  

           Ha, jeg vil spotte Skjebnen, som nu
                      Intet vil finde hos mig
           værdigt at spidse
           Fingeren efter!           Daaren forbander Skjæbnen, men jeg
           kalder den feig; thi den flyer,
           naar bag det lyrisk'
           Epheu jeg rasler.           Det vil med krumme Finger den knapt
           række, thi det er min Sjæls
           Klædebon: det og
           Døde! dit Minde.           Modige Blik mod Fremtiden vendt,
           det er den glimrende Stav,
           den som beskriver
           Skjæbnen dens Fodtrin.           -- Ryg ikke Taage dunkel fra Streng!
           Heller en Straale jeg bag
           Aanden vil sende:
           -- heller en Straale!           Nu kan Du læse Verdnernes Digt:
           nu, som en Sommerfugl, ved
           Himmelens Roser
           Stjernerne hænge:           Suge den Honning, Mennesket kun
           blandet faaer drikke af hiint
           Horn med de sorte
           Hieroglypher.

d.I,b.1,s.38  

           Seer Du din Ven? med Haand under Kind,
                      ikke sørgmodig, ei glad,
           lytter han til en
           Æolusharpe.           Var det din Aand, som svømmede paa
           Strengenes Bølger af Guld?
           Eller en Vind, som
           kyssed min Pande?           Sphærerne er din Harpe: dens Sølv-
           strenge, i Himmelens blaae
           Skjoldrande spændte,
           nu kan Du høre!           Just da din Død jeg hørte, der faldt
           Stjerneskud: Stjernerne løb
           frem for den Nylig-
           komne at hilse,           liig, naar fra Søe en hvidbarmet Flok
           Svaner mod Foraarets Pust
           svæver med Skrig og
           vidtspredte Vinger.           Venus en Straale sendte -- en sød
           hvidsløret Stella, -- som Dig
           hen til de Godes
           Stjerne skal hente.           Mars skjød en Straale -- en guld-
           hjelmet Herold: "at din Aand
           høit paa hans Karm, blandt
           Kjække vil dvæle".

d.I,b.1,s.39  

           Carlsvognen -- liig et dandsende Chor
                      af Vestalinder, med hiin
           frugtbare Rhea
           Sylvia i Spidsen --           vælge Du heller! see imod Nord
           ruller om Midnat dens Hjul,
           pege med Lilie-
           finger Præstinden!           Dvæl til jeg, liig et flagrende Slør,
           eller liig blegrøde Skye,
           drivende over
           Fjeldene kommer!           See, vi vil smelte sammen til een
           Intelligents, som i eet
           guldvinget Nordlys
           Straalerne tvende!           Høihjertet var Du, fri var din Sjæl:
           Hvidtandet Bølge den skjød
           mod Despotismens
           hulede Klippe.           Varm for dit Land og Menneskers Ret,
           haded' Despoten Du, om
           denne et Scepter
           bar eller Pennen.           Ven! kun en Fødsel var Dig din Død:
           Barnet ei Moderens Vee
           føler: -- ak Livet
           det var din Moder.

d.I,b.1,s.40  

           Ryg ikke Taage dunkel fra Streng!
                      Heller en Straale jeg bag
           Aanden vil sende:
           Graad er min Straale.           Sang er dens Vinge: ikke den vil
           drukne i Skyerne dybt,
           uden at naae din
           iilsomme Skygge!


    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE