HENRIK WERGELAND - SAMLEDE SKRIFTER
I.DIKT 1. BIND 1825-1833
RHIGAS NYGRÆSKE KRIGSSANG
(FRIT OVERSAT)           R
eiser Jer, Sønner af Hellas, til Kamp!
           Klar, gjennem dunkle Aarhundreders Damp,
           bryder Berømmelsens Flamme:
           viser forenede, hvorfra I stamme.


Chor

      

           Sønner af Hellas, mod Fienden
      styrter med flammende Mod,
      til hans forhadte Blod
      strømmer for Fødderne hen!           Fædrenelandet, med mandig Foragt
           hadende Aaget, som Moslem har lagt
           saae Jer i Kampen at springe!
           Snart brister Aaget for Frihedens Klinge!           Vises og Heltenes Skygger fra Skye,
           smilende, blege see Osman at flye:
           Græker, fra Fortidens Dage
           vandre til Nutidens Sønner tilbage.

d.I,b.1,s.41  

           Ha, naar mit Krigshorn det gjalder, da hid
                      stevner fra Søvnen! dets Toner Jer hid
           kalde hvor Syvhøien1 throner,
           Kjæmper! thi Frihed jo Sejeren kroner.Chor

      

           Sønner af Hellas! etc.           Sparta -- ha troer jeg mit Øje? -- du blød
           slumrer lig Drengen i Moderens Skjød?
           Op! slut til Atticas Skare
           Døden fra Sparta for Hellas forsvare!           Leonidas, Qvadenes ældgamle Helt!
           Kalder ham hid, der saa dristig sit Telt
           høit paa Thermopylæ spændte,
           seirende Frihed til Hjemstavnen sendte!           Foran den hellige Skare han sprang
           modig i Dandsen til Sværdenes Klang.
           Og, som en Løve, i røde
           Bølger af Blod, han for Friheden døde.Chor           Sønner af Hellas! etc.1
  tilbakeConstantinopel.
    BLA BAKOVER
   BLA VIDERE