Olav Magnussons tid (1103-1115)
brakteat
Sverre Sigurdssons tid (1177-1202)
brakteat
Sverre Sigurdssons tid (1177-1202)
brakteat
Håkon Håkonssons tid (1217-1263)
brakteat
Håkon Håkonssons tid (1217-1263)
brakteat
Håkon Håkonssons tid (1217-1263)
brakteat
Håkon Håkonssons tid (1217-1263)
brakteat
Håkon Håkonssons tid (1217-1263)
brakteat
Håkon Håkonssons tid (1217-1263)
brakteat
Håkon Håkonssons tid (1217-1263)
brakteat
Jon Raudes tid
(1268-1282)
brakteat
Håkon VIs tid
(1355-1380)
brakteat


Brakteater