Olav Magnusson

Brakteat

Olav Magnusson (1103-1115)