npn-topp

Artiklar om nynorskmaterialet

På denne sida vil det bli lagt ut ulike artiklar som tek for seg heile eller delar av nynorskmaterialet som Dokumentasjonsprosjektet har arbeidd med.

Om Dokumentasjonsprosjektet sitt arbeid
Christian-Emil Ore: Norsk Ordbok, leksikalske databaser og elektronisk publisering
Oddrun Rangsæter: Delprosjekt nynorsk ved Dokumentasjonsprosjektet
Lars S. Vikør: Nynorskdelen av Dokumentasjonsprosjektet
Lars S. Vikør: Det nynorske språkmaterialet i Dokumentasjonsprosjektet

Om grunnlagsmaterialet til Norsk Ordbok
Anne Engø: Ordinnsamlinga til Norsk Ordbok
Oddrun Grønvik: Om kjeldegrunnlaget for Norsk Ordbok
Oddrun Grønvik: Eitt trehundreårsminne: Den første freistnaden med systematisk ordsamling i Noreg

npn-botn
Sist oppdatert 7.04.1999 av Anne Engø