Boka om Dokumentasjonsprosjektet

Universitetsforlaget lanserte i mars 1998 boka "Fra skuff til skjerm" - Knut Aukrust og Bjarne Hodne (red.).

Boka gir en innføring i historikken og ideen bak Dokumentasjonsprosjektet. Det gjøres videre greie for prinsippene for oppbyggingen av databasene. Boka består av 14 enkeltbidrag som legger vekt på å presentere databasene innen de ulike fagområdene, og åpner for spørsmålsstillinger som f.eks. hvordan en kan kombinere arkeologiske funn, mynter og runer med ballader, tingbøker og ordsamlinger. Også rettslige aspekter ved elektronisk formidling av forskjellige former for historisk kildemateriale er viet bred plass.

Boken er beregnet på studenter, forskere og ansatte innen universiteter, høyskoler, museer, arkiver og biblioteker. "Fra skuff til skjerm" er en nødvendig bok for alle interesserte brukere av historisk kildemateriale.

"Fra skuff til skjerm" fåes i bokhandelen.


Tilbake til Dokumentasjonsprosjektets hjemmeside
Oppdatert 20. mars 1998 av Nina Kristiansen.