[BIN: 3455]

Lars skyttar.
Han Lara.
Han Darall

(fleire alternative titlar)

Oppskrift 1863 av S. Bugge etter ukjent sanger, uten lokalitet .


1. Lars han gik seg i lunden så grön
so såg han en bamsi i bakken der låg.
-ha ha - æ' du der, sa Lars
Lars han leikar i lunden mæ sine feilur. -

2. L. han spente sin bogje for kne,
so skaut han den bamsen, å bamsen falt ne.
-Ha ha - der ligje du, sa Lars.
Lars han leikar i lunden mæ sine feilur.-
3. L. han gjurde den bamsen på slea,
so gjurde han har ri mæ et veiju.
-Ha ha no æ eg viss på deg sa L. -
4. Lars han kjörde uppetti i en bakkji,
so begynda den merra ti hinke + å ti halte
-Ha ha du orkar'kji, bamsen eg, sa L.-
5. L. han kjörde ette ei gate so trang
so sto der ei jomfru å lo at han.
-Ha ha ler du at mej, sa L. -
6. L. han tog jomfruen uppetti en vegg,
so begynda han ti å klöyve skjegg.
7. å jomfruen krauna o jej o jej
jeg fæler visst at du gjer bön på mig.
-ha ha no æ' du sikker, sa L. -
8. Alle begynda på bamsen å flå
å ingjen so vila ti rumpa gå
-ha ha eg må gå jej da, sa L. -

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS S. Bugge d, s. 15-16. Lars Skyttar