[BIN: 3438]

Tjuvane

Oppskrift udatert av Sophus Bugge etter Hæge Aarmote, uten lokalitet .

1. Steifinn å han Ståli,
-Min Gangar grå.-
dei va Kjovar båi.
-Enn stende min Gangar i gröne Lunden, å biar me.-
2. Ståli han æ' bæri ti stela,
Steifinn han æ' bæri ti bera.
2. Steifinn va' goe ti kvea,
men Ståli han va' bæri ti stela.
3. Som 1,2.
4. "Eg vi' helle i Stoga kvea,
hell eg vi' at Buri stela."
5. Ståli gjekk åt buri Stela,
Steifinn gjekk i stoga å kvea.
6. Nå må eg meg herifrå bori gå,
no stamde dei lesste dei kassanni tvo.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge 2, s.149. Overskrift Kjovevisa. II.