[BIN: 3431]

Tjuvane

Oppskrift 1864 av Sophus Bugge etter Gunnild Sundsli, Fyresdal, Telemark .

1. Steinar å så Ståli
-I lundi-
dei va' brøanne1 båe
- Ansteins gangar i grøne lunden han biar væl-
1brøar
2. Dei va' brøanne beste
å dei va' skalkanne veste.
3. Kvore vi' du at buri stele
hell du vi' at stoga kvee.
4. Høyr de syster Tore
må eg kvee um kjovar.
5. Du må kvee meste du vi'
når de kjem okkon inkji ti.
6. Stel du lereft hell stel du lin
stel so de som æ' noko fint.
7. Stel du fleskji ne to rot
gløym inkji istri ti2 vår sko.
2til
8. Glåp so deg der litt bet burt
der stende kånas beste ull.
9. Glåp so deg der litt bet hit
der stende bondens peningskrin.
10. Um tala syster Åse
æ' våre dynnir i låsi.
11. Ja vår' dynnir æ' i lås
men Gud rå um lyklanne æ' 'kji sjå.
12. Kjissut, kjissut pusi
no kjem hustru mæ ljusi.
13. Kjissut, kjissut liten pus
no vi' hustru tenne i ljus.
14. Anstein oto buri sprang
Steinar oto stoga rann.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Sophus Bugge VI, s. 112f. Overskrift Tyvevisen