[BIN: 3425]

Kjerringa til skrifte

Oppskrift 1917 av Knut Liestøl etter Olav Aasmundstad, Kvikne, Nord-Fron, Oppland .

1. Å kjeringa ho sette se på gossin grå
-Sa' o turi uri ullan dei-
rei ho se te prestens gål.
-Sam turi uri ullan dei-
2. Å kjære du prest du straffe meg vel
for e ha trølla ein sjømann i hæl.
3. Å nei e kann 'kje straffe de e
for bispen han æ nå over me.
4. Å keringa ho sette se på gossin grå
rei ho se te bispens gål.
5. Å kjære du bisp du straffe me vel
før e ha no trølla ein sjømann i hæl.
6. Å nei e kann kje straffe de e
for pavin han e no over me.
7. Å kjeringa ho sette se på gossin grå
rei ho se te pavens gål.
8. Å kjære du pave du straffe me vel
før e ha trølla ein sjømann i hæl.
9. Å nei e kann kje straffe de e
for fan'en han e no over me.
10. Å kjeringa sette se på gossin grå
rei ho se te fan'ens gål.
11. Å kjære du fan du straffe me vel
før e ha trølla ein sjømann i hæl.
12. Å fan'en han to' kjæringa å sett'o på spett
so steikte'n utu'n sju punn feitt.
13. Å kjeringa ho sette se på gossin grå
rei ho heim te sin eien gål.
14. Å kjeringa ho sette se ve rokkin å spann
detta so mat e no aller e grann.
Ekstra opplysninger