[BIN: 3423]

Kjerringa til skrifte

Oppskrift Udatert av Lars M. Fjellstad etter ukjent sanger, Eidskog, Hedmark .

1. Kjerringa sette sæ på pørka og rei,
-bom faldera, bom faldera, bom-
så rei ho tel præsten, ho var itte grei,
-bom faldera, bom faldera, bom.-
2. "Kjære min præst du får hjælpe mi sjæl,
før nå har je slii min mann i hæl."
3. "Å nei, je kan itte hjælpe dæ,
før je har nå bispen åver mæ."
4. Kjerringa sette sæ på pørka og rei,
så rei a tel bispen, ho var itte grei.
5. "Kjære min bisp, du får hjælpe mi sjæl,
før nå har je slii min mann i hæl."
6. "Å nei, je kan itte hjælpe dæ
før je har nå paven åver mæ."
7. Kjerringa sette sæ på pørka og rei,
så rei a tel paven, ho var itte grei.
8. "Kjæreste pave liter hjælpe mi sjæl,
før nå har je slii min mann i hæl."
9. "Å nei, je kan itte hjælpe dæ,
før je har nå Fanden åver mæ."
Ekstra opplysninger