[BIN: 3337]

Reven og bonden

Oppskrift 1910 av Torleiv Hannaas etter Anna Hole, Dalanne .

1. Æg ska gje deg eit gjynnre lamm
fira føda ska bera dæ framm
Kann eg inkji då få huæ di
te for uppunna luå mi?
-?-
2. Æg --- så feit ei gås
hu he føda men ingjæ lår
Kann ---
---?
3. Huæ æ vonn å myssa
maden må vera fø visså
Så får du --- mi
te -- di.
4. Reven han sprang øve den damm
itte sto bonnen slapp inkje framm
du ska inkje få huæ mi
te -- di.
5. R h sprang åd bakkjen
bonnen skaut h i nakkjen
Nå ska æg --- di
--- mi.
6. Då hør dei te julati
bonnen fekk reffskjennshuå ny
Nå he eg fingje huæ di
te for uppunna luå mi.

Ekstra opplysninger

Orig. ms. BFI Torleiv Hannaas 434, s. 437f. Overskrift Reven å bonnen