[BIN: 3333]

Reven og bonden

Oppskrift 1891 av Moltke Moe etter Lars Veslestoul, Seljord .

1. "Hör du Mikkjel, vi du selja huen din
te for opunder luen min?
Eg ska gjeva deg en silkjeduk
som femten jomfrugur kann breie ut,
-må eg då få huen din
te for oppunder luen min?"-
2. "Nei dukjen ve eg ikkje sjå
eg hev kje bor å breie på,
-å ikkje sel eg huen min
te for oppunder luen din-
3. Eg spiser min mat bland buskune små
å då træng eg ikkje dukjen å breie på."
4. "Eg skå gjeva deg ein silkjepong,
som femten jomfrugur he' bonde om.
5. "Mine fingar dei æ for stutte
eg kann kje silkjepongen bruke.
6. Eg hev ikkje gull hell peingband
eg ikkje pongen bruke kan."
7. "Ja så ska eg gjeva deg ei gjödde gås
som heve ståe en mona på bås.
8. "Ja huen æ vond å misse
men maten fær vera vissa,
-å nå fær du få huen min
te for oppunder luen din."-
9. Fram så kom ho revens syster
ho ville fe reve kviskre:
-"fe vil du sæle huen din
te for opunder luen?"-
10. "Huen æ vond å misse
men maten lyt vere visse
-nå fær han få --1-
1 mann lyt få
11. "Å fram so kom ho gamle Else 2
ho ville reven frelse:
(som 9)
2 Dæ va væl moer te ræven dæ.
12. Som 10.
13. Klokkaren gjev eg mi tunge
han mone så ofte fer almugjen sjunge.
14. Presten gjev eg mi næse
han mone så ofte fer almugjen læse.
15. Å gamle kjeringar gjev eg mi tand
de blöyter så ofte sitt brø uti vand."
16. Å reven han sprang seg ivi en bekk
å skyttaren etter, han inkje fekk.
17. Å reven -- ei bru
skyttaren etter, han vætte si fu.
18. Å reven -- en damm,
å skyttaren etter, slapp slett ikkje fram.
19. Å mann han lydde på revatale
te reven va længsd borte i dalænn.
20. Å --- revajo
te reven va lengst bort i mørk å skog.
-Å nå fær du få huen min
te for oppunder luen din."-

Ekstra opplysninger

Orig. ms. NFS Moltke Moe 25, s. 266-268. Overskrift Reven som selde hui si